Dikke darmkanker en hyperthermie.

Dikke darmkanker ofwel ‘colorectaal carcinoma’ is na huidkanker de meest voorkomende soort kanker. In 2014 was de incidentie (aantal nieuwe gevallen per jaar) volgens het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) 15.000. Hiermee passeerde dikke darmkanker de borstkanker als kankersoort nummer twee.

In het Centrum Hyperthermie is de groep met dikke darmkanker het grootst (circa 50 patiënten in 2014). Bijna alle patiënten zijn in stadium III of IV, dus met uitzaaiingen op afstand (voornamelijk lever, buikholte en longen). Wij behandelen bij deze patiënten niet alleen de tumoren maar ook de uitzaaiingen, waarbij rekening wordt gehouden met het behandelschema van chemotherapie/immuuntherapie etc..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een uitgezaaide dikke darmkanker streven wij er naar om de andere behandeling, zoals chemotherapie, te versterken en tevens het immuunsysteem te versterken waardoor een remise zal ontstaan (groei van tumor/uitzaaiingen tot stilstand brengen) en zelfs verkleinen van de tumoren.

In voorbijgaande jaren bereikten wij dit doel bij meer van de helft van de patiënten en bij nog eens een kwart een zogenaamd ‘partieel response’. De behandelingen vinden plaats veelal met een diepe locoregionale hyperthermie, hetgeen niet belastend of pijnlijk is. Behandeling vindt plaats van buitenaf (zie foto’s).

Links:

https://www.kanker.nl/bibliotheek/hyperthermie/behandeling/730-hyperthermie

http://www.hyperthermie.nl/GetPDF.asp?ID=5

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10629627

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24393863

https://www.maastro.nl/nl/5/193/colorectal.aspx