Over kanker

Wat is kanker?

Kanker is een ziekte waarbij vanwege een genmutatie het DNA in de cellen verandert en de cellen kwaadaardig worden. De cellen vermenigvuldigen zich daardoor sneller, ongeremd en buiten de controle om van de normale regelmechanismen van het lichaam. Bovendien kunnen kankercellen zich in naburig weefsel vestigen en dat weefsel als het ware ‘overnemen'. Kankercellen kunnen zich ook via de bloedvaten of lymfebanen door het hele lichaam verspreiden (uitzaaiingen).

Bij iemand die kanker heeft, vinden er meerdere veranderingen in het lichaam plaats, en niet alleen daar waar de ziekte is begonnen. Daarom beschouwen wij kanker niet als een lokale ziekte, maar als een systeemziekte. Dat wil zeggen: een ziekte van het hele lichaam. Het eigen afweersysteem van het lichaam (immuunsysteem) speelt een grote rol bij de behandeling van kanker. Een sterk immuunsysteem zorgt voor een betere bestrijding van de kankercellen. Methoden om de kankergezwellen met medicijnen en/of bestraling te bestrijden zijn effectief, maar verzwakken tevens ook het immuunsysteem.

Welke behandelingen van kanker zijn er?

Bij de behandeling van kanker maken we onderscheid tussen curatieve therapie en palliatieve therapie.

Curatief houdt in dat de behandeling is gericht op het volledig genezen van de kanker. Dat wil zeggen dat de kanker na de behandeling niet meer terugkomt en geen invloed meer heeft op de gezondheid van de patiënt.

Wanneer genezing niet meer mogelijk is, krijgt de patiënt palliatieve therapie. De artsen proberen de groei van de kanker tot stilstand te brengen en de klachten onder controle te krijgen. Het streven is dan om de kanker tot een chronische aandoening terug te brengen.

Veel patiënten die niet genezen, blijken in de praktijk ook met een palliatieve behandeling nog langere tijd een goede kwaliteit van leven te hebben.

Welke strategie - curatief of palliatief - wordt gekozen, is afhankelijk van de soort kanker en het stadium waarin de ziekte zich bevindt.

De bekendste en traditionele behandelingen van kanker zijn chirurgie, chemotherapie en bestraling. De laatste decennia spelen nieuwe behandelingen meer en meer een belangrijke rol bij de bestrijding van kanker. Te denken valt aan hyperthermie, immunotherapie en hormoontherapie.