Is hyperthermie een nieuwe vinding?

Nee, de behandeling van ziekten met hoge temperatuur (koorts) is al eeuwen bekend. De oude Grieken wisten al dat warmte het verloop van kanker positief kan beïnvloeden, maar heel lang wisten artsen niet precies hoe het werkte. Wanneer zij koorts doelbewust wilden toepassen, dienden ze besmet materiaal toe om een infectie te veroorzaken waardoor de patiënt koorts kreeg. Achteraf bezien een riskante onderneming.

Sinds het eind van de 19de eeuw werd er meer bekend over de manier waarop hyperthermie werkt. Men ontwikkelde apparatuur om op gecontroleerde wijze warmte op te wekken, zowel lokaal als voor het gehele lichaam. Met de kennis en de apparaten van nu kunnen we warmte zowel oppervlakkig als diep toedienen met een gelijkmatige verspreiding. Ook kunnen wij de temperatuur goed meten.

Beter inzicht in celbiologie, immunologie en in het bijzonder de veranderingen die plaatsvinden bij kanker, zorgen ervoor dat regelmatig nieuwe gegevens beschikbaar komen die de werking van hyperthermie verder onderbouwen.

Dat geeft gemakkelijk de indruk dat we hier te maken hebben met een nieuwe behandelmethode, maar in werkelijkheid is het een beproefde medische handeling.