Waarom zijn er zo weinig ziekenhuizen die de behandeling toepassen?

Net als andere nieuwe aanvullende behandelingen, zoals gen- en immunotherapie, vergt hyperthermiebehandeling een forse investering in menskracht, tijd en speciale apparatuur. Een ziekenhuis heeft daar vaak geen plaats en geld voor. In enkele academische ziekenhuizen in Nederland wordt hyperthermie toegepast, maar slechts bij een beperkt aantal kankersoorten en veelal in een laat stadium.
Ziekenhuizen werken bovendien met vast omschreven protocollen en het is niet gemakkelijk om hyperthermie daar in te voegen.
Een van onze doelen is om al vroeg in de behandeling hyperthermie toe te passen.