Maakt het centrum geen gebruik van de wanhoop van uitbehandelde patiënten?

Nee, de medewerkers van het Centrum Hyperthermie zijn zich sterk bewust van de kwetsbaarheid van kankerpatiënten. Het centrum biedt de therapie alleen aan in die gevallen waarin, op grond van de wetenschappelijke kennis, verbetering (curatief of palliatief) te verwachten is.

Dat kan ook het geval zijn bij patiënten die in hun ziekenhuis ‘uitbehandeld' zijn verklaard. Een dergelijke uitspraak wordt in het ziekenhuis gedaan wanneer de oncoloog de middelen die tot zijn of haar beschikking staan, niet meer kan inzetten (vanwege gevaar voor de patiënt) of niet nuttig meer acht. In ons centrum bestaat een grotere flexibiliteit dan in de ziekenhuizen om, buiten de vastgestelde protocollen en budgettaire beperkingen om, een behandeling in te zetten, wanneer die uitzicht biedt op verbetering.

Maar ook wij behandelen geen patiënten voor wie die behandeling volgens onze maatstaven geen nut heeft of die hun leven in gevaar kan brengen. En in alle gevallen lichten wij de patiënten volledig, open en eerlijk voor over wat zij van de behandeling kunnen verwachten.