Overzicht wetenschappelijke studies Hyperthermie

Hyperthermie verbetert de klinische resultaten van de chemo- en/of radiotherapie.

Hieronder een overzicht van 24 gerandomiseerde studies, met in beeld gebracht:

randomized studies