Eierstokkanker


Eierstokkanker

De prognose bij eierstokkanker (ovariumcarcinoom) is slechts weinig verbeterd in de afgelopen decennia. Er bestaat wel een geleidelijk langere overleving, maar geen grotere genezing getuige de gelijk blijvende 10-jaarsoverleving. Dat is ondanks verbeteringen in de behandeling en het feit dat patiënten steeds vaker volgens de richtlijn zijn behandeld. Omdat eierstokkanker relatief laat klachten geeft, wordt het vaak laat ontdekt. De 5-jaarsoverleving ligt rond de 38%. Tien jaar na de diagnose is rond de 30% van de patiënten nog in leven. 

De incidentie (het voorkomen) van eierstokkanker is relatief stabiel. De overleving is vergeleken met de andere kankersoorten nog steeds erg laag. Een belangrijke oorzaak van de slechte prognose is dat eierstokkanker vaak in een laat stadium wordt ontdekt. Daardoor is de kans op succesvolle curatieve behandeling en overleving kleiner.

Er is steeds meer aandacht voor de klachten die patiënten kunnen ervaren na succesvolle behandeling. Na de behandeling van eierstokkanker kunnen patiënten late gevolgen ervaren, zoals vermoeidheid, problemen met geheugen en concentratie en neuropathie door zenuwschade.

Naast regionale rapportages heeft IKNL in 2019 ook een landelijke rapportage over incidentie, behandeling en overleving van eierstokkanker uitgebracht. Hierin zijn kansen voor verbetering aangegeven. 

Informatie over eierstokkanker voor patiënten vindt u op kanker.nl en de website van patiëntenvereniging Olijf.

(bron)

Hieronder enkele, verwijzingen voor informatie:

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02656736.2017.1279757?needAccess=true

https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncr.32505

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3369243/pdf/cro-0005-0212.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5984478/

https://oncotherm.com/sites/oncotherm/files/2017-07/Local_and_whole_body_hyperthermia_in_chemoresistant_ovarian_cancer.pdf

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen, graag vertellen wij u dan meer over de behandelmogelijkheden.

Ervaringen

In de behandeling van uitgezaaide darmkanker (diverse operaties, Hipec spoeling, Chemotherapie), ervaar ik de wekelijkse Hypertherherapie met aanvullend intraveneus Vitamine C, als een niet belastende, energie opwekkende behandeling. Na een “mislukte” Chemo behandeling hebben we gekozen voor een non-toxic traject…

- M.K.K.

Het is zondermeer aan te bevelen om uw kankerbehandeling te verbreden en dan is hyperthermie bij dit centrum zeer waardevol.

- H. van D.

Ik was daarom super blij dat Hyperthermie Centrum Amsterdam bleek te bestaan, en vooral ook dat ik ontzettend warm en met persoonlijke aandacht ontvangen werd. Het hele team is zo prettig, en heeft binnen de richtlijnen respect voor individuele behandelkeuzes.

- M. van H.

Heeft u vragen?

In een lastige periode in uw leven kunnen vragen als moeilijk ervaren worden. We hebben hiervoor veel gestelde vragen op een rijtje gezet.