Maagkanker


In 2019 is in Nederland 3.011 keer de diagnose slokdarmkanker gesteld en 1.050 keer de diagnose maagkanker. Op het moment van diagnose van slokdarmkanker is 3% een vroegcarcinoom. In 59% van de gevallen is de ziekte potentieel curabel en 38% van de patiënten zijn in de palliatieve groep ingedeeld. Bij maagkanker is dit respectievelijk 2% (vroegcarcinoom), 50% (potentieel curabel) en 48% (palliatief).

Man-vrouw verdeling

Van de patiënten met slokdarmkanker is 74% man en 26% vrouw. Bij maagkanker liggen de percentages net iets anders: 60% man en 40% vrouw. (bron)

Ook in het Centrum Hyperthermie is de groep met maagkanker beperkt (circa 5 patiënten in 2017). Bijna alle patiënten zijn in stadium III of IV, dus met uitzaaiingen op afstand (voornamelijk lever, buikholte en longen). Wij behandelen bij deze patiënten niet alleen de tumoren maar ook de uitzaaiingen, waarbij rekening wordt gehouden met het schema van de chemotherapie/immunotherapie etc.

Bij een uitgezaaide maagkanker streven wij ernaar om de effecten van de andere behandelingen, zoals chemotherapie, te vergroten en tevens het immuunsysteem te versterken waardoor een remissie (groei van tumor/uitzaaiingen tot stilstand te brengen) en zelfs verkleining van de tumoren zou kunnen ontstaan.

De behandelingen vinden plaats veelal met een diepe locoregionale hyperthermie, hetgeen niet belastend of pijnlijk is. Behandeling vindt plaats van buitenaf.

Links:
http://www.oncoline.nl/maagcarcinoom
http://www.mlds.nl/ziekten/53/maagkanker/
http://www.maagkanker.info/nieuws/546/warmte-verzwakt-kankercellen/?archief=Y

Meest voorkomende vorm: adenocarcinoom

Er bestaan verschillende soorten maagkanker. Het soort is afhankelijk van het type weefsel waaruit de tumor ontstaat. De meest voorkomende vorm van maagkanker is het adenocarcinoom. Dit is een tumor die ontstaat uit de klierbuisjes in het slijmvlies van de maag. Andere tumoren zijn zeldzaam en maken ongeveer 5% van het totaal uit.

Oorzaak:

De precieze oorzaak van maagkanker is onduidelijk. Zo kan een poliep (een woekering van het maagslijmvlies) maagkanker veroorzaken maar daarnaast kan deze vorm van kanker ook een gevolg zijn van een chronische ontsteking van het maagslijmvlies. Bij ongeveer 3 tot 5% van de mensen met maagkanker lijkt erfelijkheid een rol te spelen.

Metastasen (uitzaaiingen)

Een kwaadaardige tumor in de maag kan op verschillende manieren groeien:
– De tumor groeit alleen in de maag.
– De tumor groeit vanuit de maag het onderste deel van de slokdarm in. Dit gebeurt met name als de tumor in de buurt van de maagingang zit.
– De tumor groeit vanuit de maag het eerste deel van de dunne darm in. Dit gedeelte zit aan de maag vast. Dit gebeurt met name bij tumoren die in de buurt van de maaguitgang zitten.
– Een tumor groeit dwars door de maagwand heen. De tumor kan dan in de omliggende organen groeien, zoals de alvleesklier, de lever of de dikke darm.

Hoe ontstaat een uitzaaiing?

Een uitzaaiing kan ontstaan wanneer de tumor door een bloedvat of een lymfevat groeit. Kankercellen kunnen dan losraken van de oorspronkelijke tumor en zich via de bloedbaan of het lymfestelsel verspreiden door het lichaam. Als losgeraakte kankercellen zich elders in het lichaam gaan ‘nestelen’, ontstaat een uitzaaiing. Losgeraakte cellen van een tumor in de maag komen vaak in de lever of in de longen terecht. De tumor die daar ontstaat wordt een uitzaaiing of metastase genoemd.

Behandelingsmogelijkheden

Een operatie in combinatie met chemotherapie is de meest voorkomende behandeling bij maagkanker. Andere behandelingsmogelijkheden zijn chemotherapie zonder operatie, bestraling, het plaatsen van een stent en hyperthermie.

Operatieve behandeling
Uitzaaiingen ontstaan bij maagkanker meestal in de lever of in de longen. Via een operatie kan de arts uitzaaiingen in de lever en longen soms verwijderen. De lever is een groot orgaan, met veel reservecapaciteit. Als het resterende deel van de lever gezond en groot genoeg is, kan het zieke deel verwijderd worden. Het resterende deel heeft dan voldoende capaciteit om alle functies uit te oefenen. Bovendien kan de lever na de operatie ook weer aangroeien.

In sommige gevallen is een operatie niet direct mogelijk. De arts kan dan eerst met andere behandelingen proberen om de tumor(en) in de lever te verkleinen. Als dit lukt, is een operatie vervolgens misschien wel mogelijk.

Stereotactische radiotherapie
Stereotactische radiotherapie is een vorm van uitwendige bestraling waarbij de tumor met smalle stralenbundels vanuit vele, verschillende kanten zeer nauwkeurig bestraald wordt. Op deze manier worden de kankercellen vernietigd en het omliggend weefsel zoveel mogelijk gespaard. Uitzaaiingen in de lever, in de long en ook ergens anders in het lichaam kunnen op deze manier behandeld worden. Deze methode wordt alleen toegepast indien er niet meer dan 3 uitzaaiingen in het lichaam aanwezig zijn, de uitzaaiingen niet te groot zijn en niet te dicht bij bloedvaten liggen.

Cryochirurgie
Cryochirurgie is bevriezing of koudebehandeling van de tumorcellen. Deze behandeling wordt toegepast bij uitzaaiingen in de lever. Via de buikwand brengt de arts een vriesstaaf in de buik. Met behulp van een echo of een CT-scan wordt de vriesstaaf op de tumor gericht. Vervolgens probeert de arts de kankercellen te vernietigen door bevriezing. Wanneer dit lukt zullen de kankercellen afsterven. Cryochirurgie is dus geen echte chirurgie in de vorm van een operatie.

Lasertherapie
Lasertherapie is vergelijkbaar met cryochirurgie. Bij lasertherapie wordt gebruikgemaakt van laserstralen, die kankercellen kunnen vernietigen. Ook deze behandeling is mogelijk bij uitzaaiingen in de lever.

Radio Frequente Ablatie (RFA)
RFA is het vernietigen van kankercellen door ze te verhitten. RFA kan toegepast worden bij uitzaaiingen in de lever. Kankercellen worden verhit tot ongeveer 80 graden. Tegen deze temperatuur zijn ze niet bestand, waardoor de cellen afsterven.

TACE (transarteriële chemo-embolisatie)

Hyperthermie

In ons Centrum Hyperthermie beschikken wij over moderne apparatuur om de maag en de tumor plaatselijk te verwarmen. Dat geldt ook voor de nabijgelegen lymfekliermetastasen en de metastasen op afstand. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte duurt de behandeling per keer dan zo’n 1 tot 2,5 uur.

Ervaringen

In de behandeling van uitgezaaide darmkanker (diverse operaties, Hipec spoeling, Chemotherapie), ervaar ik de wekelijkse Hypertherherapie met aanvullend intraveneus Vitamine C, als een niet belastende, energie opwekkende behandeling. Na een “mislukte” Chemo behandeling hebben we gekozen voor een non-toxic traject…

- M.K.K.

Het is zondermeer aan te bevelen om uw kankerbehandeling te verbreden en dan is hyperthermie bij dit centrum zeer waardevol.

- H. van D.

Ik was daarom super blij dat Hyperthermie Centrum Amsterdam bleek te bestaan, en vooral ook dat ik ontzettend warm en met persoonlijke aandacht ontvangen werd. Het hele team is zo prettig, en heeft binnen de richtlijnen respect voor individuele behandelkeuzes.

- M. van H.

Heeft u vragen?

In een lastige periode in uw leven kunnen vragen als moeilijk ervaren worden. We hebben hiervoor veel gestelde vragen op een rijtje gezet.