Over kanker


Hier geven wij u graag meer informatie over kanker. Over de ziekte kanker en over de behandeling van kanker waarbij extra aandacht is voor hyperthermie als behandelmethode. Kanker is een verzamelnaam voor ziektes waarbij cellen uit een orgaan zich ongeremd delen, groeien en zich verspreiden door het lichaam.

Hier geven wij u graag meer informatie over kanker. Over de ziekte kanker en over de behandeling van kanker waarbij extra aandacht is voor hyperthermie als behandelmethode. Kanker is een verzamelnaam voor ziektes waarbij cellen uit een orgaan zich ongeremd delen, groeien en zich verspreiden door het lichaam.

kanker-zwart

Kanker wordt vaak met systemische behandelingen bestreden zoals chemotherapieimmunotherapie of hormoontherapie en met lokale behandelingen zoals operaties en bestralingHyperthermie-behandelingen kunnen ingezet worden als lokale en/of systemische behandelingen.

Ontstaan kanker

Gezonde volwassen celdeling is dusdanig onder controle dat alleen beschadigde/gestorven cellen worden vervangen. Er is een evenwicht tussen gestorven cellen en nieuw aangemaakte cellen. Dit evenwicht raakt verstoord wanneer het lichaam de ‘controle’ over de celdeling kwijtraakt. De oorzaak van deze verstoring is een verandering (mutatie) van één of meerdere genen. Een gen is de bouwsteen van het DNA (desoxyribonucleïnezuur). Het DNA is de drager van alle erfelijke informatie van het lichaam en bevat naar schatting omstreeks 25.000 genen. Door de genmutatie produceert een cel (een) afwijkend eiwit(ten). Dit heeft gevolgen voor het functioneren van de cel. De cel ontsnapt aan het controlemechanisme van de celdeling en een woekering van cellen kan ontstaan.

Factoren genmutaties

Genmutaties ontstaan ‘at random’ (willekeurig) of door ‘mutagenen’ (chemische en biologische stoffen, of fysische factoren zoals bijvoorbeeld straling). De oorzaak van willekeurige mutaties zijn veelal niet bekend. Wel zijn er veel mutagenen (ook wel carcinogenen genoemd) bekend. De meest bekende zijn Röntgen, uv-straling en radioactieve stralingen, asbest, zware metalen, tabak etc. Voor een volledige lijst mutagenen, zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-21.html

Genetische factoren kunnen ook een rol spelen bij genmutatie, evenals bacteriën, virussen en parasieten.

Naar schatting ondergaat iedereen tienduizenden genmutaties gedurende zijn/haar leven. Maar een zeer klein gedeelte hiervan veroorzaakt het ontstaan van een tumor.

De tumoren die door genmutatie zijn ontstaan kunnen goed- en kwaadaardig zijn. Het voornaamste verschil tussen goedaardige en kwaadaardige tumoren is dat goedaardige tumoren alleen expansief groeien (uitbreidend) waardoor ze ruimte innemen, terwijl kwaadaardige tumoren naast expansief ook invasief (ingroeiend, binnendringend) groeien. Omdat kankercellen kunnen doorgroeien in bloed- en lymfvaten, kan de kanker zich verder in het lichaam verspreiden (metastasen, uitzaaiingen).

De meest voorkomende vormen van kanker zijn carcinoom (ofwel carcinoma) en sarcoom (ook sarcoma genoemd).

kanker-kleur

Welke behandelingen van kanker zijn er?

Wij onderscheiden twee soorten behandelingen van kanker: systemische en lokale behandelingen.

Systemische behandeling van kanker: bij deze groep horen de antikankermiddelen die door het hele lichaam worden verspreid. Tot deze groep behoren chemotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie, antibiotica, total body hyperthermie en algemene antikankermiddelen zoals bijvoorbeeld vitaminen, kurkuma, Gc-Maf, ozontherapie en vele andere middelen.

Lokale behandelingen van kanker: hierbij wordt maar een gebied van het lichaam behandeld. De meest bekende voorbeelden zijn chirurgie, bestraling en lokale hyperthermie. Hiernaast zijn er een aantal minder bekende lokale behandelingen zoals laserbehandeling, radiofrequentiebehandeling, IRE-behandeling enz.

Gecombineerde behandeling van kanker: in deze groep behandelingen worden systemische middelen gecombineerd met lokale behandelingen. Bekende voorbeelden hiervan zijn chemoradiatie (toedienen van chemotherapie samen met bestraling), een HIPEC-behandeling, een TACE-behandeling enz.

Een apart soort behandeling van kanker is de radioactieve behandeling, waarbij radioactieve stoffen systemisch worden toegediend. Deze stoffen gaan naar een specifieke plaats in het lichaam, zoals de schildklier of naar botuitzaaiingen, hieronder de behandeling met Radium-223 bij prostaatkanker.

Ervaringen

Zo kwam ook het Centrum Hyperthermie voorbij. In die 2 a 3 weken van hele nare gesprekken was daar het gesprek met dr. Bachrach van Centrum Hyperthermie. Wat een verademing was dat. Eindelijk iets van hoop, vooruitzicht, geen prognose hoe lang ik nog zo leven enz. . Er is uitgebreid de tijd voor mij genomen om het allemaal zo goed mogelijk aan mij uit te leggen.

- M.S.

In de behandeling van uitgezaaide darmkanker (diverse operaties, Hipec spoeling, Chemotherapie), ervaar ik de wekelijkse Hypertherherapie met aanvullend intraveneus Vitamine C, als een niet belastende, energie opwekkende behandeling. Na een “mislukte” Chemo behandeling hebben we gekozen voor een non-toxic traject…

- M.K.K.

Het is zondermeer aan te bevelen om uw kankerbehandeling te verbreden en dan is hyperthermie bij dit centrum zeer waardevol.

- H. van D.

Heeft u vragen?

In een lastige periode in uw leven kunnen vragen als moeilijk ervaren worden. We hebben hiervoor veel gestelde vragen op een rijtje gezet.