Veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen over hyperthermie.
Mocht uw vraag er niet bij staan, aarzel dan niet om uw vraag aan ons te stellen via het contactformulier.

Veelgestelde vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen over hyperthermie.
Mocht uw vraag er niet bij staan, aarzel dan niet om uw vraag aan ons te stellen via het contactformulier.

Is hyperthermie een nieuwe vinding?

Nee, de behandeling van ziekten met hoge temperatuur (koorts) is al eeuwen bekend. De oude Grieken wisten al dat warmte het verloop van kanker positief kan beïnvloeden, maar heel lang wisten artsen niet precies hoe het werkte. Wanneer zij koorts doelbewust wilden toepassen, dienden ze besmet materiaal toe om een infectie te veroorzaken waardoor de patiënt koorts kreeg. Achteraf bezien een riskante onderneming.

Sinds het eind van de 19de eeuw werd er meer bekend over de manier waarop hyperthermie werkt. Men ontwikkelde apparatuur om op gecontroleerde wijze warmte op te wekken, zowel lokaal als voor het gehele lichaam. Met de kennis en de apparaten van nu kunnen we warmte zowel oppervlakkig als diep toedienen met een gelijkmatige verspreiding. Ook kunnen wij de temperatuur goed meten.

Beter inzicht in celbiologie, immunologie en in het bijzonder de veranderingen die plaatsvinden bij kanker, zorgen ervoor dat regelmatig nieuwe gegevens beschikbaar komen die de werking van hyperthermie verder onderbouwen.

Dat geeft gemakkelijk de indruk dat we hier te maken hebben met een nieuwe behandelmethode, maar in werkelijkheid is het een beproefde medische handeling.

Waarom is deze behandeling zo weinig bekend?

Door de snelle ontwikkeling van radiotherapie en chemotherapie in de laatste honderd jaar is hyperthermie als behandelmethode naar de achtergrond verdwenen. Het gevolg is dat nog maar weinig ziekenhuizen hyperthermie toepassen.

Daarnaast is er een tweede reden voor de geringe bekendheid. Hyperthermie is aanvullend op standaardbehandelingen als chirurgie, chemotherapie en radiotherapie. Ook andere aanvullende behandelingen zoals gentherapie en immunotherapie zijn niet zo bekend.

Wat zijn de kosten van de behandeling?

Sinds januari 2015 zijn wij in staat geweest om een vast tarief te hanteren. Gezien alle prijsverhogingen (en met name die van energie) is ook het Centrum Hyperthermie nu helaas gedwongen om de tarieven aan te passen.
We doen dat met een bescheiden verhoging per 1 november 2022. Het nieuwe tarief zal €320,- zijn voor de behandeling met hyperthermie.
Ook de prijzen van Vitamine C infusen zullen stijgen.

Worden de kosten vergoed?

Hyperthermie is standaardzorg bij bepaalde vormen van kanker. De behandeling dient dan gecombineerd plaats te vinden met een chemokuur of met bestraling.
Een warmtebehandeling is dus opgenomen in de basisverzekering, maar er gelden wel bepaalde voorwaarden.
Wenst u te weten of hyperthermie in uw geval vergoed wordt? Dan kunt u het beste uw eigen zorgverzekeraar benaderen.

De behandeling staat geregistreerd onder de zorgproductnummers van:

  • 990061001
  • 990061003
  • 990061004

En zijn te vinden in de zorgproductenviewer van NZA.

Hoe vaak moet een patiënt behandeld worden ?

Afhankelijk van de soort kanker en het schema van de andere behandelingen (bijvoorbeeld chemotherapie en/of radiotherapie) wordt een behandelschema opgesteld.

Dit kan vóór en na de chemotherapie zijn of alleen vóór of alleen na chemotherapie.

Bij bestralingen is het schema voor hyperthermie afhankelijk van de soort bestralingen, de intensiteit hiervan, het aantal bestralingen, de soort kanker en het schema van de bestralingen.

Wij bespreken altijd vooraf met de patiënt hoeveel behandelingen gewenst of nodig zijn.

Doet hyperthermie pijn?

Nee, hyperthermie is pijnloos. Door de plaatselijke verwarming van de huid zou een lichte verbranding kunnen ontstaan, maar doorgaans waarschuwt de patiënt zelf als de behandeling te pijnlijk wordt. De behandelaar kan dan onmiddellijk de apparatuur anders instellen.

De behandeling met total body hyperthermie is zonder meer pijnloos.

De duur van lokale hyperthermie is ongeveer anderhalf uur. De meeste patiënten ervaren die als licht. Total body hyperthermie duurt ongeveer vier uur en is zwaarder.

Kan iedereen, medisch gezien, deze behandeling ondergaan?

Er zijn weinig contra-indicaties bij deze behandeling; vrijwel iedereen kan zonder probleem de behandeling verdragen. Bij lokale hyperthermie kan een pacemaker een contra-indicatie zijn.

Bij total body hyperthermie kunnen een algemene slechte conditie, ernstige bloedarmoede, hartfalen en ernstige hartritmestoornissen beperkende factoren zijn.

Is er bewijs voor de werkzaamheid van deze behandeling?

Bij negen soorten kanker is aangetoond (‘evidence based’) dat hyperthermie nuttig is:

Teruggekeerde borstkanker

Baarmoederhalskanker

Melanoom

Wekedelentumoren

Teruggekeerde tumor in het kleine bekken, zoals endeldarmkanker en blaaskanker

Oppervlakkige blaaskanker

Eierstokkanker: bij uitzaaiingen in het buikvlies

Darmkanker: bij uitzaaiingen in het buikvlies (HIPEC)

Hoofd- en halstumoren

Bij andere soorten kanker zijn er nog lopende of afgeronde onderzoeken (fase I en II) die aanwijzing geven dat hyperthermie de uitkomst van behandeling kan verbeteren in curatieve en palliatieve zin.

Waarom zijn er zo weinig ziekenhuizen die deze behandeling toepassen?

Net als andere nieuwe aanvullende behandelingen, zoals gen- en immunotherapie, vergt hyperthermiebehandeling een forse investering in menskracht, tijd en speciale apparatuur. Een ziekenhuis heeft daar vaak geen plaats en geld voor. In enkele academische ziekenhuizen in Nederland wordt hyperthermie toegepast, maar slechts bij een beperkt aantal kankersoorten en veelal in een laat stadium.

Ziekenhuizen werken bovendien met vast omschreven protocollen en het is niet gemakkelijk om hyperthermie daar in te voegen.
Een van onze doelen is om al vroeg in de behandeling hyperthermie toe te passen.

Maakt het Centrum Hyperthermie geen gebruik van de wanhoop van uitbehandelde patiënten?

Nee, de medewerkers van het Centrum Hyperthermie zijn zich sterk bewust van de kwetsbaarheid van kankerpatiënten. Het centrum biedt de therapie alleen aan in die gevallen waarin, op grond van de wetenschappelijke kennis, verbetering (curatief of palliatief) te verwachten is.

Dat kan ook het geval zijn bij patiënten die in hun ziekenhuis ‘uitbehandeld’ zijn verklaard. Een dergelijke uitspraak wordt in het ziekenhuis gedaan wanneer de oncoloog de middelen die tot zijn of haar beschikking staan, niet meer kan inzetten (vanwege gevaar voor de patiënt) of niet nuttig meer acht. In ons centrum bestaat een grotere flexibiliteit dan in de ziekenhuizen om, buiten de vastgestelde protocollen en budgettaire beperkingen om, een behandeling in te zetten, wanneer die uitzicht biedt op verbetering.

Maar ook wij behandelen geen patiënten voor wie die behandeling volgens onze maatstaven geen nut heeft of die hun leven in gevaar kan brengen. En in alle gevallen lichten wij de patiënten volledig, open en eerlijk voor over wat zij van de behandeling kunnen verwachten.

Beschikt het Centrum Hyperthermie over voldoende begeleiding en hulpmiddelen (AED, beademing, etc.)?

Ja, er is steeds een arts en een deskundige assistent aanwezig bij de behandeling. Belangrijke lichaamsfuncties (temperatuur, hartslag, zuurstofgehalte van het bloed) worden continu met moderne apparatuur gecontroleerd. Er is een AED (hartdefibrillator) aanwezig.

Dankzij het vooronderzoek dat wij uitvoeren (lichamelijk en wanneer mogelijk via de patiëntstatus), wordt het voorkomen van incidenten overigens sterk beperkt.

Werkt het Centrum Hyperthermie samen met een ziekenhuis?

Nee, het Centrum Hyperthermie werkt niet structureel samen met een specifiek ziekenhuis. Wel treden wij in overleg met oncologen en radiotherapeuten uit verschillende ziekenhuizen wanneer hun patiënten bij ons behandeld worden.

Behandelt het Centrum Hyperthermie ook andere aandoeningen?

Het centrum staat ook open voor de behandeling van andere klachten dan kanker, bijvoorbeeld voor pijnbestrijding, bij chronische ontstekingen en bij de behandeling van spierblessures.

Ervaringen

In de behandeling van uitgezaaide darmkanker (diverse operaties, Hipec spoeling, Chemotherapie), ervaar ik de wekelijkse Hypertherherapie met aanvullend intraveneus Vitamine C, als een niet belastende, energie opwekkende behandeling. Na een “mislukte” Chemo behandeling hebben we gekozen voor een non-toxic traject…

- M.K.K.

Het is zondermeer aan te bevelen om uw kankerbehandeling te verbreden en dan is hyperthermie bij dit centrum zeer waardevol.

- H. van D.

Ik was daarom super blij dat Hyperthermie Centrum Amsterdam bleek te bestaan, en vooral ook dat ik ontzettend warm en met persoonlijke aandacht ontvangen werd. Het hele team is zo prettig, en heeft binnen de richtlijnen respect voor individuele behandelkeuzes.

- M. van H.