Veelgestelde vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen over hyperthermie.
Mocht u vraag er niet bij staan, aarzel dan niet om u vraag aan ons te stellen via het contactformulier

Nee, de behandeling van ziekten met hoge temperatuur (koorts) is al eeuwen bekend. De oude Grieken wisten al dat warmte het verloop van kanker positief kan beïnvloeden, maar heel lang wisten artsen niet precies hoe het werkte. Wanneer zij koorts doelbewust wilden toepassen, dienden ze besmet materiaal toe om een infectie te veroorzaken waardoor de patiënt koorts kreeg. Achteraf bezien een riskante onderneming.

Sinds het eind van de 19de eeuw werd er meer bekend over de manier waarop hyperthermie werkt. Men ontwikkelde apparatuur om op gecontroleerde wijze warmte op te wekken, zowel lokaal als voor het gehele lichaam. Met de kennis en de apparaten van nu kunnen we warmte zowel oppervlakkig als diep toedienen met een gelijkmatige verspreiding. Ook kunnen wij de temperatuur goed meten.

Beter inzicht in celbiologie, immunologie en in het bijzonder de veranderingen die plaatsvinden bij kanker, zorgen ervoor dat regelmatig nieuwe gegevens beschikbaar komen die de werking van hyperthermie verder onderbouwen.

Dat geeft gemakkelijk de indruk dat we hier te maken hebben met een nieuwe behandelmethode, maar in werkelijkheid is het een beproefde medische handeling.

Door de snelle ontwikkeling van radiotherapie en chemotherapie in de laatste honderd jaar is hyperthermie als behandelmethode naar de achtergrond verwezen. Het gevolg is dat nog maar weinig ziekenhuizen hyperthermie toepassen.

Daarnaast is er een tweede reden voor de geringe bekendheid. Hyperthermie is aanvullend op standaardbehandelingen als chirurgie, chemotherapie en radiotherapie. Ook andere aanvullende behandelingen zoals gentherapie en immunotherapie zijn niet zo bekend.

Per 1 januari 2015 zijn de kosten voor een behandeling 295,- euro.

Hyperthermie is standaardzorg bij bepaalde vormen van kanker. De behandeling dient dan gecombineerd plaats te vinden met een chemokuur of met bestraling.
Een warmtebehandeling is dus opgenomen in de basisverzekering, maar er gelden wel bepaalde voorwaarden.
Wenst u te weten of hyperthermie in uw geval vergoed wordt? Dan kunt u het beste uw eigen zorgverzekeraar benaderen.

De behandeling staat geregistreerd onder zorgproduct:

990061001
990061003
990061004

Afhankelijk van de soort kanker en het schema van de andere behandelingen (bijvoorbeeld chemotherapie en/of radiotherapie) wordt een behandelschema opgesteld.

Dit kan vóór en na de chemotherapie zijn of alleen vóór of alleen na chemotherapie.

Bij bestralingen is het schema voor hyperthermie afhankelijk van de soort bestralingen, de intensiteit hiervan, het aantal bestralingen, de soort kanker en het schema van de bestralingen.

Wij bespreken altijd vooraf met de patiënt hoeveel behandelingen gewenst of nodig zijn.

Nee, hyperthermie is pijnloos. Door de plaatselijke verwarming van de huid zou een lichte verbranding kunnen ontstaan, maar doorgaans waarschuwt de patiënt zelf als de behandeling te pijnlijk wordt. De behandelaar kan dan onmiddellijk de apparatuur anders instellen.

De behandeling met total body hyperthermie is zonder meer pijnloos.

De duur van lokale hyperthermie is ongeveer anderhalf uur. De meeste patiënten ervaren die als licht. Total body hyperthermie duurt ongeveer vier uur en is zwaarder.

Er zijn weinig contra-indicaties bij deze behandeling; vrijwel iedereen kan zonder probleem de behandeling verdragen. Bij lokale hyperthermie kan een pacemaker een contra-indicatie zijn. Bij total body hyperthermie kunnen een algemene slechte conditie, ernstige bloedarmoede, hartfalen en ernstige hartritmestoornissen beperkende factoren zijn.

Bij negen soorten kanker is aangetoond (‘evidence based’) dat hyperthermie nuttig is:

  • Teruggekeerde borstkanker
  • Baarmoederhalskanker
  • Melanoom
  • Wekedelentumoren
  • Teruggekeerde tumor in het kleine bekken: zoals endeldarmkanker en blaaskanker
  • Oppervlakkige blaaskanker
  • Eierstokkanker: bij uitzaaiingen in het buikvlies
  • Darmkanker: bij uitzaaiingen in het buikvlies (HIPEC)
  • Hoofd en hals tumoren

Bij andere soorten kanker zijn er nog lopende of afgeronde onderzoeken (fase I en II) die aanwijzing geven dat hyperthermie de uitkomst van behandeling kan verbeteren in curatieve en palliatieve zin.

randomized studies

gerandomiseerde studies hyperthermie

Net als andere nieuwe aanvullende behandelingen, zoals gen- en immunotherapie, vergt hyperthermiebehandeling een forse investering in menskracht, tijd en speciale apparatuur. Een ziekenhuis heeft daar vaak geen plaats en geld voor. In enkele academische ziekenhuizen in Nederland wordt hyperthermie toegepast, maar slechts bij een beperkt aantal kankersoorten en veelal in een laat stadium.

Ziekenhuizen werken bovendien met vast omschreven protocollen en het is niet gemakkelijk om hyperthermie daar in te voegen.
Een van onze doelen is om al vroeg in de behandeling hyperthermie toe te passen.

Nee, de medewerkers van het Centrum Hyperthermie zijn zich sterk bewust van de kwetsbaarheid van kankerpatiënten. Het centrum biedt de therapie alleen aan in die gevallen waarin, op grond van de wetenschappelijke kennis, verbetering (curatief of palliatief) te verwachten is.

Dat kan ook het geval zijn bij patiënten die in hun ziekenhuis ‘uitbehandeld’ zijn verklaard. Een dergelijke uitspraak wordt in het ziekenhuis gedaan wanneer de oncoloog de middelen die tot zijn of haar beschikking staan, niet meer kan inzetten (vanwege gevaar voor de patiënt) of niet nuttig meer acht. In ons centrum bestaat een grotere flexibiliteit dan in de ziekenhuizen om, buiten de vastgestelde protocollen en budgettaire beperkingen om, een behandeling in te zetten, wanneer die uitzicht biedt op verbetering.

Maar ook wij behandelen geen patiënten voor wie die behandeling volgens onze maatstaven geen nut heeft of die hun leven in gevaar kan brengen. En in alle gevallen lichten wij de patiënten volledig, open en eerlijk voor over wat zij van de behandeling kunnen verwachten.

Ja, er is steeds een arts en een deskundig assistent aanwezig bij de behandeling. Belangrijke lichaamsfuncties (temperatuur, hartslag, zuurstofgehalte van het bloed) worden continu met moderne apparatuur gecontroleerd. Er is een AED (hartdefibrillator) aanwezig.

Dankzij het vooronderzoek dat wij uitvoeren (lichamelijk en wanneer mogelijk via de patiëntstatus), wordt het voorkomen van incidenten overigens sterk beperkt.

Nee, het Centrum Hyperthermie werkt niet structureel samen met een specifiek ziekenhuis. Wel treden wij in overleg met oncologen en radiotherapeuten uit verschillende ziekenhuizen wanneer hun patiënten bij ons behandeld worden.

Het centrum staat ook open voor de behandeling van andere klachten dan kanker, bijvoorbeeld voor pijnbestrijding, bij chronische ontstekingen en bij de behandeling van spierblessures.

Centrum Hyperthermie sinds 2007