Privacy & disclaimer

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

In het Centrum Hyperthermie

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk

Het Centrum Hyperthermie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan het Centrum Hyperthermie. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier (het formulier kunt u verkrijgen bij de receptie van de praktijk, of via de email opvragen)

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Het Centrum Hyperthermie is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van het Centrum Hyperthermie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Het Centrum Hyperthermie wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de eventuele andere behandelaren (huisarts en medisch specialist)

Cookiebeleid:

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en ons inzicht te geven in hoe onze site wordt gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en informatie verzamelen zoals uw browsegedrag op onze site. We gebruiken cookies niet om persoonlijke informatie te verzamelen die u identificeert.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met dit beleid. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren. Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van cookies de functionaliteit van onze website kan beïnvloeden.

Wijzigingen in ons privacy- en cookiebeleid:

We kunnen dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele updates. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacy- en cookiebeleid.

Als u vragen heeft over ons privacy- en cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via [contactgegevens].

Laatst bijgewerkt: 02-04-2024

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan kunt u deze kwijt bij de receptie, via ons algemeen telefoonnummer of via ons email adres ( info@hyperthermie.info ).