Over kanker

Hier geven wij u graag meer informatie over kanker, over de ziekte kanker en over de behandeling van kanker waarbij extra aandacht is voor hyperthermie als behandelmethode.

Kanker is een verzamelnaam voor ziektes waarbij cellen uit een orgaan zich ongeremd delengroeien en zich verspreiden door het lichaam.

Kanker wordt vaak met systemische behandelingen bestreden zoals chemotherapie, immunotherapie of hormoontherapie en met lokale behandelingen zoals operaties en bestraling. Hyperthermie-behandelingen kunnen ingezet worden als lokale en/of systemische behandelingen.

Ontstaan kanker

Gezonde volwassen celdeling is dusdanig onder controle dat alleen beschadigde/gestorven cellen worden vervangen. Er is een evenwicht tussen gestorven cellen en nieuw aangemaakte cellen. Dit evenwicht raakt verstoord wanneer het lichaam de ‘controle’ over de celdeling kwijt raakt. De oorzaak van deze verstoring is een verandering (mutatie) van één of meerdere genen. Een gen is de bouwsteen van het DNA (desoxyribonucleïnezuur). Het DNA is de drager van alle erfelijke informatie van het lichaam en bevat naar schatting omstreeks 25.000 genen. Door de genmutatie produceert een cel een afwijkend eiwit(ten). Dit heeft gevolgen voor het functioneren van de cel. De cel ontsnapt aan het controlemechanisme van de celdeling en een woekering van cellen kan ontstaan.

Factoren genmutaties

Genmutaties ontstaan ‘at random’ (willekeurig) of door ‘mutagenen’ (chemische en biologische stoffen, of fysische factoren zoals bijvoorbeeld straling). De oorzaak van willekeurige mutaties zijn veelal niet bekend. Wel zijn er veel mutagenen (ook wel carcinogenen genoemd) bekend. De meest bekende zijn Röntgen, uv-straling en radioactieve stralingen, asbest, zware metalen, tabak etc. Voor een volledige lijst mutagenen, zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-21.html

Genetische factoren kunnen ook een rol spelen bij genmutatie, evenals bacteriën, virussen en parasieten.

Naar schatting ondergaat iedereen tienduizenden genmutaties gedurende zijn/haar leven. Maar een zeer klein gedeelte hiervan veroorzaakt het ontstaan van een tumor.

De tumoren die door genmutatie zijn ontstaan kunnen goed- en kwaadaardig zijn. Het voornaamste verschil tussen goedaardige en kwaadaardige tumoren is dat goedaardige tumoren alleen expansief groeien (uitbreidend) waardoor ze ruimte innemen, terwijl kwaadaardige tumoren naast expansief ook invasief (ingroeiend, binnendringend) groeien. Omdat kankercellen kunnen doorgroeien in bloed- en lymfvaten, kan de kanker zich verder in het lichaam verspreiden (metastasen, uitzaaiingen).

De meest voorkomende vormen van kanker zijn carcinoom (ofwel carcinoma) en sarcoom (ook sarcoma genoemd).