Ervaring


In het voorjaar van 2013 werd ik geopereerd wegens wat een carcinoom bij de uitmonding van de galbuis bleek te zijn. Het weefselonderzoek bracht aan het licht dat het carcinoom was uitgezaaid naar een aantal lokale lymfeklieren. Dit was een grote tegenslag voor mij en mijn naasten, te meer omdat mij geen aanvullende therapie kon worden aangeboden. Ik voelde mij een ‘sitting duck’, gedoemd te wachten tot het mis zou gaan. Ik besloot te doen wat in mijn vermogen lag, om ‘door het oog van de naald te kruipen’. Hyperthermie, een medische techniek die wordt toegepast in bepaalde academische centra in Nederland, zij het niet voor deze indicatie, leek mij een optie.

Zo kwam ik terecht bij het Centrum Hyperthermie van dokter Bachrach in Amsterdam. De behandeling in het centrum gaf mij veel rust, geestelijk en lichamelijk. Uiteindelijk onderging ik, naast de hyperthermiebehandeling, toch nog een radiochemotherapie, in een vooraanstaande instelling. Ik heb de overtuiging, gebaseerd op wat ik hierover gelezen heb, dat de hyperthermiebehandeling potentiërend is geweest voor de radiochemotherapie, en mijn herstel heeft bevorderd, al is daar in zo een individueel geval geen bewijs voor te leveren. De begeleiding en bejegening in het Centrum Hyperthermie heb ik steeds als heel vriendelijk, professioneel en ondersteunend ervaren.