Ervaring


Een plotselinge dikke-dunnedarmoperatie op 22 mei 2013 gaf de indruk met een blinde darm te maken te hebben. Uitslag was een tumor en na aansluitend onderzoek kwaadaardig.

Verder onderzoek middels CT-scan liet uitzaaiingen in lever en in de longen zien. De tumormarker stond op 35.0 en negen onderzochte lymfeknopen waren schoon, aldus de medische uitslag.

Bij het ontslag uit het ziekenhuis vanwege de operatie werd voor twee weken later een afspraak gepland met oncologie. In de tussentijd diende de operatiewond te genezen en werkte de gedachte over het hebben van kanker op volle toeren. Familie en kennissen kwamen poolshoogte nemen en gaven diverse suggesties o.a. ook over de mogelijkheden in Duitsland en België.

Voor mij was het zwaar om chemo als heilig orakel te beschouwen in de strijd tegen de kanker. Mijn lichaam gaf veel weerstand bij de gedachte aan chemokuren. Warmtebehandeling (hyperthermie) in combinatie met chemokuur is een standaard procedure bij de Duitse ziekenhuizen. Via de website van www.forum-medizin.de kwam ik van alles te weten over hyperthermie en de apparatuur. Bij het naspeuren via google en academische ziekenhuizen kwam ik terecht bij Centrum Hyperthermie in Amsterdam, als enige met een ruime voorlichting over de lokale behandelingsmogelijkheden. Via de website van Centrum Hyperthermie heb ik alle relevante informatie kunnen lezen.

Mijn ziektekostenverzekering gaf mij bij navraag over de vergoeding het antwoord, dat de behandeling met hyperthermie alleen in Nederland door hen wordt vergoed. Aldus nam ik de telefoon en belde met Centrum Hyperthermie Amsterdam. Er was wel één bezwaar, namelijk het reizen vanuit Limburg naar Amsterdam (zonder file twee uur enkele reistijd). Inmiddels was voor mij ook belangrijk geworden het zorgen voor een optimale lichamelijke energiebalans. Hiervoor koos ik het ‘Dries’-dieet.

Voor het eerste consult met de oncoloog was ik in ieder geval gewapend met twee extra ondersteunende behandelingen die mij een beter gevoel gaven dan alleen een chemotherapie. Wat schetst mijn verbazing? Het gesprek over lokale hyperthermie werd kort afgedaan als alternatief en niet thuishorend in de reguliere geneeskunst. De specialist nam dan ook alle afstand van mogelijke (negatieve) gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien op de chemotherapie. De algemene verklaring, uit alle hoeken dat de chemotherapie door een lokale hyperthermie met 30 procent positief wordt beïnvloed, gaf geen ander standpunt. Zijn antwoord was: er is geen onderzoek en bewijs hierover voorhanden.

Bij navraag bij de ziektekostenverzekering bleek dat er geen vergoeding werd gegeven bij geen verwijzing door de arts. De gesprekken met de huisarts hierover gaven geen beter perspectief voor verwijzing. Ook voor hem was dit een alternatieve behandeling en niet vallend onder de reguliere geneeskunst in Nederland.

(Een bepaalde soort hyperthermie is wel erkend bij artsen en ziekenfondsen in Nederland en wordt toegepast bij het AMC, Erasmus UV en in Tilburg voor bepaalde soort kankers o.a. baarmoederhals en slokdarmkanker. Dat ook hier nog onvoldoende onderzoeken naar zijn, blijkt wel uit de subsidie die Erasmus UV dit jaar ontving van het KNL voor verder onderzoek naar temperatuurmeting.)

De datum voor de eerste chemotherapie werd vastgesteld en met het Centrum Hyperthermie Amsterdam werd de afspraak gemaakt voor het starten van de behandeling aldaar.

Ik heb nu vier chemokuren gehad. Na de derde en de vierde chemokuur is de tumormarker blijven staan op 3.3. Na de vierde chemokuur gaf de CT-scan aan een rustige omgeving van de operatie en geen bijzonderheden. De uitzaaiingen in lever en longen waren qua grootte gehalveerd en deels onzichtbaar geworden. Zoals het er nu naar uitziet, zullen er in totaal acht chemokuren plaatsvinden en dan wederom een CT-scan.

Voor mij is hyperthermie essentieel voor het vertrouwen in de effectiviteit van de chemotherapie van kanker. Dit wordt bevestigd door de toepassing hiervan in andere landen om Nederland heen. Voor mij is het zeker dat hyperthermie van toegevoegde waarde is bij de behandeling van kanker. Ik ben ook stellig van mening dat na de chemotherapie, bij de remise alsook chroniciteit, de hyperthermie van positieve invloed is op het ziekteverloop.

Positieve reacties van de specialist/oncoloog op de hyperthermie in combinatie met de chemotherapie zijn er niet geweest. Wel zijn ze nieuwsgierig.

Artsen en verzekeringen zouden bij de chemotherapie van kanker de hyperthermie als een toegevoegde waarde dienen te stellen. Bij een palliatieve behandeling geven ze de patiënten perspectief. Is het niet zo dat door de arts de eed is afgelegd en dat door de Europese gezondheidsraad is vastgelegd alles te zullen doen voor het welzijn van de patiënt?