Ervaring


Begin 2008 werd bij mijn linkerborstkanker geconstateerd. De tumor was dusdanig groot (9×7 cm) dat besloten werd dat ik eerst chemotherapie (6 cycli) zou krijgen en pas daarna geopereerd zou worden. Tevens werd in de rechterborst een verdachte plek gezien van ongeveer een cm groot. Ik besloot om tegelijk met de chemotherapie ook hyperthermiebehandelingen te ondergaan en daarvoor heb ik het Centrum Hyperthermie in Amsterdam benaderd.

Aan het einde van de chemotherapiekuur en de lokale hyperthermiebehandelingen was de tumor in de linkerborst nog maar drie cm groot. Bij de rechterborst (werd ook behandeld met hyperthermie) was dat wat eerst zichtbaar was, nu geheel verdwenen. Ik vond de behandeling in het Centrum Hyperthermie prettig en ik werd heel goed begeleid en geholpen.

De ziekenhuisafspraken met de oncoloog riepen heel vaak weer nieuwe vragen op, ook ten aanzien van de te volgen koers van mijn behandeling. Die kon ik dan weer bij het Centrum Hyperthermie kwijt. Er was altijd ruim de gelegenheid voor dit soort gesprekken, zodat ik steeds voldaan naar huis kon.

Indien er patiënten zijn die mij willen spreken over mijn ervaringen met Centrum Hyperthermie, ben ik daar graag toe bereid!