Ervaring


Bij toeval zijn er (ruim 20 jaar na de diagnose borstkanker) uitzaaiingen ontdekt in heup en ruggenwervel. De tumormarkers zijn door de reguliere behandeling in het ziekenhuis gezakt naar +/- 40. Dit is 2 jaar stabiel gebleven maar daarna gingen de tumormarkers weer stijgen. Het overstappen op andere medicatie zorgde niet voor een daling, de tumormarkers bleven stijgen. Scan gehad, klein plekje op de long.

Mijn dochter had een artikel gelezen over hyperthermie. In de reguliere behandeling is niets veranderd maar ik ben als aanvullende behandeling gestart met hyperthermie. De oncoloog had geen bezwaar maar dacht niet dat dit voor mij zou helpen. Na 2 total body behandelingen en diverse behandelingen van de long zijn de tumormarkers van 102 gezakt naar 60. We hopen dat dit nog verder zal dalen. Het plekje op de long is op de scan zichtbaar kleiner geworden. De total body behandeling is pittig maar de behandeling van de longen is helemaal niet belastend. De artsen en overige medewerkers van het Centrum Hyperthermie zijn uitermate vriendelijk. Wij hopen echt dat er meer onderzoek zal komen naar de effecten van hyperthermie zodat ook de verzekeraars inzien dat deze aanvullende behandeling effectief is. Wij zijn dankbaar dat we de mogelijkheid hebben om dit aanvullende traject te kunnen doen.

Mevr. W.Z. (72 jaar)