Kanker soorten

Er zijn meer dan honderd verschillende soorten kanker. De meeste soorten kanker kunnen behandeld worden met hyperthermie. Op deze pagina leest u meer over verschillende soorten kanker. Ook leest u over de meest gangbare kankersoorten waarbij warmtebehandeling met hyperthermie nuttig is.

Tumoren

Tumoren, ofwel gezwellen, zijn het gevolg van woekering van cellen. Deze celwoekering ontstaat door een ongeremde celdeling/groei. Tumoren worden onderverdeeld in kwaadaardige en goedaardige tumoren. Alleen de kwaadaardige tumoren worden kanker of maligne tumoren genoemd.

Om onderscheid te maken tussen kwaadaardige en goedaardige tumoren kijkt de patholoog naar de vorm van de cellen.

Kenmerkend voor kwaadaardige tumoren is dat ze ‘expansief’ ( uitbreidend) en ‘invasief’ (doordringend ) groeien. Door de invasieve groei dringen kankercellen door tot in de naast gelegen weefsels zoals bloed en lymfvaten. Hierdoor zijn kwaadaardige tumoren in staat om zich uit te zaaien (metastaseren) naar andere organen en lichaamsdelen.

Goedaardige tumoren groeien alleen expansief waardoor ze wel ruimte innemen en daardoor andere organen in de omgeving in de verdrukking kunnen brengen. Goedaardige gezellen groeien niet in de omliggende weefsels door en kunnen niet uitzaaien. Een goedaardig gezwel kan wel ontaarden in een kwaadaardige tumor. Een voorbeeld hiervan zijn poliepen in de darm.

De naam van de kankersoort is meestal afgeleid uit het lichaamsdeel waar ze zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld longkanker, dikke darmkanker etc. Hiernaast wordt kanker onderverdeeld (geclassificeerd) in het soort weefsel waarin de kanker zich manifesteerde. Hierbij gaat om drie hoofdgroepen:

 1. Epitheliaal – bekledende laag van het lichaam (huid) en lichaamsholtes. Tumoren die ontstaan uit epitheliale cellen worden carcinoma genoemd. Een bekend voorbeeld hiervan is adenocarcinoma.
 2. Mesenchymale laag, de laag waaruit bindweefsel, kraakbeen, botten, bloed en lymfvaten en vet en spieren zijn ontstaan. Kanker van mesenchymale oorsprong heet sarcoma. Ook kanker van de bloedcellen (leukemie) en kanker van de lymfocyten (maligne lymfoom) vallen onder deze groep.
 3. Neuro-ectodermale tumoren: bekende voorbeelden zijn melanoom en glioblastoom.

Op bloedkanker soorten na manifesteert kanker zich als een solide tumor.

Uitzaaiingen

Een ander woord voor uitzaaiingen is metastasen (van het Griekse woord metastasis). Omdat kankercellen uitbreidend kunnen groeien, kunnen ze doorgroeien tot de bloed- en of lymfebaan. Via deze banen kunnen kwaadaardige cellen migreren en zich verspreiden door het lichaam. Wanneer deze cellen zich tot een nieuwe tumor vormen, kan een uitzaaiing of metastase ontstaan.

Meest voorkomende soorten kanker

In 2019 werden in Nederland in totaal 117.631 nieuwe gevallen ( heet ook ‘incidentie’) van kanker gediagnosticeerd. De meest voorkomende soort kanker in Nederland was in 2019 de groep van kanker van de spijsverteringsorganen (19.78% ofwel 23.273 mensen). circa 15.000 hiervan waren dikke darmkanker. (bron)
Voorgaande jaren stond huidkanker bekend als meestvoorkomende kanker soort. In 2019 vormde huidkanker de tweede grootste groep (22.644 mensen ofwel 19.25%)

In 2019 trof borstkanker 14994 personen. Hiermee staat deze kankersoort op de derde plaats van de meest voorkomende soorten kanker.

Ook prostaatkanker komt vaak voor: 13.557 patiënten.

Kankersoorten van bovengenoemde organen worden in het Centrum Hyperthermie behandeld.

Bron: www.cijfersoverkanker.nl

Warmtebehandeling bij Centrum Hyperthermie

Hyperthermie kan bij veel soorten kanker worden toegepast. Bij het Centrum Hyperthermie Amsterdam bieden wij aanvullende behandelingen aan. In de kolom hiernaast vindt u sommige van de kankersoorten die wij behandelen.
Het Centrum Hyperthermie is reeds 15 jaar gespecialiseerd in het toepassen van hyperthermie en oncothermie (vormen van thermotherapie).

Neem contact op voor vragen

Behandeling alvleesklierkanker en galwegen (pancreas en cholangiocarcinoma) met hyperthermie:

Galwegenkanker (binnen of buiten de lever) en alvleesklierkanker (ofwel pancreascarcinoma) worden vaak in één groep aangemerkt. Ze worden ook als ‘periampullaire tumoren’ aangeduid, omdat galwegengang (ductus choledicus) en de alvleeskliergang (ductus pancreaticus) allebei uitmonden in het eerste deel van de dunne darm bij de ‘papil van Vater’. Omdat het niet altijd duidelijk is of de tumor vanuit de gaalwegen of de pancreas afkomstig is en wat de behandeling betreft is de benadering zo goed als gelijk. De incidentie (aantal nieuwe gevallen per jaar) in Nederland van alvleesklierkanker was in 2019 2.781 en hiernaast zijn er ongeveer 800 gevallen van galwegenkanker (voorlopige cijfers IKNL).

Maar 20% van de patiënten met alvleesklierkanker wordt geopereerd (Whipple-operatie). Bij de rest is de tumor of unresectable (hetgeen wil zeggen niet uitsnijdbaar en/of niet operabel), wat wil zeggen dat het oncologisch niet zinvol is. De groep die niet wordt geopereerd kan nog chemotherapie krijgen.

In het Centrum Hyperthermie hebben wij in de laatste 14 jaar boven de 115 patiënten hiertegen behandeld. Meeste patiënten hadden uitzaaiingen, vooral in de lever. Alle patiënten werden behandeld met diepe lokale hyperthermie. Bij bijna alle patiënten zagen wij flinke verbetering. Wij hielden de verbeteringen bij aan de hand van klinische gegevens, tumormarkers en beeldmateriaal, zoals CT-scan, MRI en PET-scan.

Studies alvleesklierkanker en galwegen

Verona-studie: 46 patiënten met alvleesklierkanker werden in twee groepen verdeeld: 25 patiënten kregen bestraling, chemotherapie en hyperthermie (lokaal). 21 patienten kregen alleen bestraling en chemotherapie. Na 2 jaar heeft 36% van de eerste groep het overleefd, in de tweede groep 19%. In groep A waren er niet meer gevallen van toxiciteit van bestraling of chemotherapie dan in groep B. (Gepresenteerd tijdens Hyperthermie Congres 2010)

De München-studie: (Universitair Centrum München): randomised-fase-III-studie van alvleesklierkanker met gemcitab. (pyrimidine-antagonist), cisplatinum en hyperthermie, waarbij duidelijk betere resultaten werden bereikt dan de groep zonder hyperthermie. (Gepresenteerd tijdens Hyperthermie Congres 2013)

De Kyoto-studie (Kyoto Prefectural University of Medicine): Vergelijkend onderzoek tussen twee groepen patiënten met stadium 4 (advanced en niet operabel) alvleesklierkanker, waarbij groep A gemcitab. in combinatie met lokaal hyperthermie kreeg en een groep B gemcitab. zónder hyperthermie. In groep A was ‘disease control rate’ 57.1%; bij groep B was het slechts 14.3%! 1 jaar overleving was in groep A 49% en in groep B 30%.

Een tweede studie: men probeerde te achterhalen waarom hyperthermie samen met chemotherapie betere resultaten geeft. Wanneer kankercellen worden ‘aangevallen’ door chemotherapie produceren ze een eiwit: de NF-KB eiwit. Dit eiwit zorgt voor resistentie van kankercellen tegen de chemotherapie.

Uit de studie blijkt dat hyperthermie activatie van deze eiwit voorkomt. Hiernaast ontdekten de onderzoekers dat hyperthermie de expressie van ‘anti-apoptosis-proteïnen vermindert waardoor de chemotherapie meer effectief is.

Sinds 2012 loopt er een, gerandomiseerde, fase III studie (336 patiënten) van alvleesklierkanker (randomised, multicenter) waarbij hyperthermie samen met een pyrimidine antagonist (gemcitab.)  en cisplatina worden vergeleken met een controle groep. Deze studie heet Hyperthermia European Adjuvant Trial oftewel HEAT.

In 2017 werd de studie “HEATPAC” gepubliceerd, ook een gerandomiseerd, uitgevoerd in Zwitserland. Sinds 2019 zit hyperthermie in de basisverzekering in Zwitserland en wordt vergoed naast chemo- en/of radiotherapie.

Via deze link leest u over een retrospectieve studie met 106 patiënten.

Baarmoederhalskanker

Bij een kwaadaardig gezwel van de baarmoederhals spreken we over baarmoederhalskanker. Deze vorm van kanker ontstaat heel langzaam. Baarmoederhalskanker geeft vaak geen klachten. Zonder bevolkingsonderzoek wordt het meestal laat ontdekt. Dan is de behandeling moeilijker en zwaarder.
Ieder jaar krijgen ongeveer 800 vrouwen in Nederland de diagnose baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker komt vooral voor bij jonge vrouwen tussen de 35 en 45 jaar. Dit is dus anders dan bij de meeste kankersoorten.

Waardoor meer risico op baarmoederhalskanker?

 • Gevoelige cellen
  Baarmoederhalskanker ontstaat in het overgangsgebied (transformatiezone) van de baarmoederhals waar 2 soorten cellen, cilindercellen en plaveiselcellen, in elkaar over gaan. Dit overgangsgebied ligt meestal wat meer naar binnen in de baarmoederhals. Bij sommige vrouwen ligt het meer aan de buitenkant van de baarmoederhals. Het overgangsgebied is dan gevoeliger voor een HPV humaan papillomavirus -infectie.
 • Langdurig anticonceptiegebruik
  Het gevoelige overgangsgebied zit door langdurig anticonceptiegebruik meer aan de buitenkant van de baarmoederhals. Hierdoor kan besmetting met HPV van het gevoelige gebied makkelijker plaatsvinden.
 • Aantal zwangerschappen
  Het gevoelige overgangsgebied zit tijdens de zwangerschap meer aan de buitenkant van de baarmoederhals. Hierdoor kan een besmetting met HPV van het gevoelige gebied makkelijker plaatsvinden.

Hyperthermie bij baarmoederhalskanker

Hyperthermie is de behandeling van kanker met warmte. De tumor wordt verwarmd tot 40 à 44 °C. Gezonde cellen kunnen beter tegen deze temperatuur dan kankercellen. De kankercellen gaan dood of worden gevoeliger voor andere behandelingen.

Hyperthermie vindt bijna altijd plaats in combinatie met bestraling of chemotherapie. In het Centrum Hyperthermie kunt u terecht voor de behandeling van baarmoederhalskanker. Hyperthermie betekent letterlijk: verhoogde temperatuur.

Wanneer hyperthermie bij baarmoederhalskanker?

Bij verschillende stadia van de ziekte kan hyperthermie ingezet worden. Meestal vindt de behandeling plaats net na een chemotherapie en/of bestraling.
De plek die is verwarmd, wordt gedurende 45 – 60 minuten op de juiste temperatuur gehouden.

Bijwerkingen

De warmte en straling worden gecontroleerd toegediend. Gezonde cellen zijn beter bestand tegen warmte. Door goede toezicht op de behandeling en geavanceerde apparatuur zijn er praktisch geen bijwerkingen.

Hieronder  verwijzing voor meer informatie:

https://www.kwf.nl/onderzoek/resultaten-onderzoek/Pages/Promotie-Arlene-Oei-Hyperthermie.aspx

https://pure.uva.nl/ws/files/9141422/01.pdf

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen, graag vertellen wij u dan meer over de behandelmogelijkheden.

Onderzoek

Al in 1996 werd duidelijk dat hyperthermie veel kan toevoegen aan de bestaande behandelmogelijkheden van chemo- en/of radiotherapie. Bij het afronden van de “Dutch Deep Hyperthermia Trial” werden de resultaten inzichtelijk.
Sindsdien wordt hyperthermie vaak toegepast bij het bestrijden baarmoeder(hals)kanker.
In 2006 publiceerde het blad International Journal of Hyperthermia het werk over hyperthermie bij bestraling.

Recent (2018) werden de uitkomsten van verschillende onderzoeken opnieuw tegen het licht gehouden, bij een publicatie over een studie met totaal 264 patiënten.

Borstkanker is met ruim 17,000 nieuwe patiënten in 2019 (bron voorlopige cijfers IKNL) de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. Borstkanker omvat tevens één van de meest complexe soorten tumoren, mede door genetische (o.a. BRCA1, BRCA2) en hormonale factoren.

Voorkomen van borstkanker:
In 2019 werd er bij 17.037 mensen borstkanker vastgesteld. Hiervan hadden 2.229 patiënten een (nog) niet invasieve kanker/carcinoma in situ (voorstadium van een carcinoom). Deze cijfers geven een stijging van ongeveer 2.5% weer in vergelijking met 2017. Deze stijging kan gedeeltelijk worden verklaard door de toename en de veroudering van de bevolking. Wanneer wij de toe- of afname van de bevolking willen uitschakelen, kijken wij naar het percentage van het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners (CR = crude rate). Hier zien wij een ook een toename van 2.5% in het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners ten opzichte van 2017. (bron IKNL).

In de laatste jaren is het percentage van carcinoma in situ/niet invasieve borstkanker vrij stabiel, rondom de 15.2%. In 2010 lag het percentage rond de 13.2%. Deze toename is toe te schrijven aan het invoeren van het bevolkingsonderzoek voor borstkanker begin jaren 90 van de vorige eeuw.

De tienjaarsprevalentie (alle personen die nog in leven zijn op een bepaalde datum en bij wie in de laatste 10 jaar borstkanker werd geconstateerd) was in 2019 138.570. Dit is een stijging van 2201 patiënten (oftewel bijna 1.1%) ten opzichte van 2018. Patiënten bij wie borstkanker vóór 2008 werd gediagnosticeerd, zijn bij deze cijfers niet meegenomen.

Overleving: de kans om borstkanker te overleven neemt langzaam toe. In de periode 2011—2015 was de vijfjaar overlevingkans 88%, tussen 2006 en 2010 was de kans 86%.

Deze cijfers geven een wat vertekende beeld, omdat er grote verschillen zijn tussen ‘het relatief risico’ (het gemiddelde risico) en de uitkomst van de behandelingen. Patiënten met hogere risico’s zoals de positieve erfelijke factoren BRCA1, BRCA2 of met de zogenaamde ‘trippel negatieve’ borstkanker, scoren slechter dan de ‘gemiddelde’ patiënt.

Risicofactoren: De risicofactoren voor borstkanker:

Erfelijke factoren: de meest bekende erfelijke factoren zijn de genen BRCA 1 en BRCA 2. BRCA is een Engelse afkorting voor BReast CAncer. De genen BRCA 1 en 2 komen bij ieder mens voor: de BRCA1 op chromosoom 17 en de BRCA2 op chromosoom 13. De rol van deze genen is het produceren van een eiwit dat (beschadigd) DNA-reparatie bevordert. Een mutatie bij een van deze genen gaat gepaard met een verhoogd risico (tot 80%) op het ontstaan van borstkanker en/of eierstokkanker. Deze mutaties komen bij 5-10% van de borstkanker gevallen voor.
https://www.hebon.nl/nieuws/overlevingskans-mutatiedraagsters-na-borstkanker?id=2


Een minder bekende erfelijke factor is het gemuteerde gen CHEK2 (Checkpoint kinase 2). Net als de BRCA-genen komt CHEK2 bij ieder mens voor. Het gen zit op chromosoom 22 en is betrokken is bij DNA-reparatie. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat mensen met een gemuteerde CHEK2 niet alleen een aanzienlijk grotere kans op borstkanker hebben, maar dat ook de prognose slechter is.

Niet-erfelijke factoren:
Onder niet-erfelijke factoren verstaat men het feit of de patiënt eerder borstkanker heeft gehad, of er in het lichaam elders een maligniteit zit (specifiek: de eierstokken en de baarmoeder), of er langdurig geslachtshormonen zijn toegediend (oestrogeen, progesteron), en/of er een eerste graad familielid is die op jonge leeftijd borstkanker/eierstokkanker heeft gehad.
Naast deze factoren behoren voeding en roken etc. ook tot de niet-erfelijke factoren. Hiervan is echter het onduidelijk hoe sterk ze het ontstaan van borstkanker beïnvloeden. Gezien het feit dat bijna 75% van alle kanker zich bij patiënten ouder dan 60 jaar manifesteert, moet ook leeftijd als risicofactor worden beschouwd.

 Soorten borstkanker

99% van borstkanker zijn ductaal (melkgangen) of lobulair (klierweefsel) of een combinatie hiervan. Hieronder een schematische weergave van een borst:

Men onderscheidt invasieve (doorgroeiend) en niet-invasieve borstkanker. Bij invasieve borstkanker is de tumor buiten de celmembraan doorgegroeid, eventueel in de lymfe en de bloedvaten. De niet- invasieve borstkanker worden beschouwd als een vroeg stadium van borstkanker en wordt CIS (Carcinoma In Situ) genoemd. CIS, ofwel pre-invasieve kanker, komt in meerdere organen voor, zoals de baarmoeder, de prostaat en de blaas.

CIS: DCIS en LCIS
Men onderscheiden DCIS (ductaal carcinoma in situ) en LCIS (lobulair carcinoma in situ). In 2017 kwamen er ongeveer 2000 nieuwe patiënten bij met DCIS en 700 met LCIS. Het grootste verschil tussen beide soorten borstkanker is dat lobulair borstkanker vaker multifocaal (op meerdere plaatsen in de borst) voorkomt, en soms ook contralateraal (in de andere borst). In de afbeelding hieronder ziet u een weergave van DCIS:

Hieronder schematische weergave van DCIS:

Ductaal carcinoma in situ (DCIS) is een woekering van kwaadaardige uitziende cellen in de melkgangen van de borsten die (nog ) niet door de wand van de melkgangen zijn doorgebroken. Deze tumor is dus (nog) niet invasief. Omdat de tumor niet invasief is, kunnen er ook geen uitzaaiingen ontstaan. Hierdoor heeft DCIS een goede prognose: de 10-jaaroverlevingskans is ongeveer 98%.


Lobulair carcinoma in situ (LCIS): de oorsprong van deze tumor is het klierweefsel van de borsten.

Er zijn twee soorten LCIS: de klassieke LCIS en de pleiomorfe LCIS. Deze twee soorten worden iets anders behandeld, zie… chirurgie

In tegenstelling tot DCIS is er bij LCIS vaak sprake van multifocaliteit. Dit betekent dat er meerdere tumoren aanwezig zijn op meer dan één locatie. Wanneer deze tumoren worden geopereerd, is de kans op ‘irradicaliteit’ (niet radicaal genoeg weggesneden, de kanker zit nog aan de snijranden) groter. De kans dat de kanker lokaal terug komt (lokaal recidief) is hiermee ook groter.

Problemen bij CIS
Er zijn een aantal ‘problemen’ met CIS. Allereerst ontwikkelen niet alle carcinoma in situ zich daadwerkelijk tot volledig (invasieve) kanker. Hierdoor is het moeilijk te voorspellen hoe deze cellen zich zullen ontplooien. Op dit moment wordt voor het voorspellen van de ziekte gebruik gemaakt van de graad van de tumor. De mate waarin tumorcellen afwijken van oorspronkelijke cellen wordt uitgedrukt in graden (zie…). Bij graad III wijken tumorcellen sterk af van gezonde cellen. Zij worden dan ‘slecht gedifferentieerd’ genoemd en de kans op het ontstaan van invasieve kanker is bijna 100%. Bij graad I heten de cellen ‘goed gedifferentieerd’. De kans op invasieve kanker is bij deze graad niet bekend. Bij graad II schat men de kans op invasieve kanker op 50%.

Het tweede probleem bij CIS betreft het gebied waar de CIS zich bevindt. Het is vaak onmogelijk aan de hand van foto’s te zien of er toch niet al een invasief deel in de borst aanwezig is.

Een derde dilemma bij CIS is de mate van verspreiding. De eerste tekenen van CIS zijn meestal op een mammografie te zien (microcalcificaties ofwel kalkspetters). Het is echter vaak moeilijk exact te bepalen waar CIS eindigt. Vooral wanneer CIS in de borsten wordt behandeld met een borstsparende operatie blijkt de kans op irradicaliteit (operatie die niet radicaal genoeg is) tussen 11% en 19% te liggen.

Problemen bij CIS
Er zijn een aantal ‘problemen’ met CIS. Allereerst ontwikkelen niet alle carcinoma in situ zich daadwerkelijk tot volledig (invasieve) kanker. Hierdoor is het moeilijk te voorspellen hoe deze cellen zich zullen ontplooien. Op dit moment wordt voor het voorspellen van de ziekte gebruik gemaakt van de graad van de tumor. De mate waarin tumorcellen afwijken van oorspronkelijke cellen wordt uitgedrukt in graden (zie…). Bij graad III wijken tumorcellen sterk af van gezonde cellen. Zij worden dan ‘slecht gedifferentieerd’ genoemd en de kans op het ontstaan van invasieve kanker is bijna 100%. Bij graad I heten de cellen ‘goed gedifferentieerd’. De kans op invasieve kanker is bij deze graad niet bekend. Bij graad II schat men de kans op invasieve kanker op 50%.

Het tweede probleem bij CIS betreft het gebied waar de CIS zich bevindt. Het is vaak onmogelijk aan de hand van foto’s te zien of er toch niet al een invasief deel in de borst aanwezig is.

Een derde dilemma bij CIS is de mate van verspreiding. De eerste tekenen van CIS zijn meestal op een mammografie te zien (microcalcificaties ofwel kalkspetters). Het is echter vaak moeilijk exact te bepalen waar CIS eindigt. Vooral wanneer CIS in de borsten wordt behandeld met een borstsparende operatie blijkt de kans op irradicaliteit (operatie die niet radicaal genoeg is) tussen 11% en 19% te liggen.

Diagnose en classificatie:

De eerste vraag bij de diagnose en classificatie van een tumor betreft of het gezwel kwaadaardig is. Wanneer deze vraag bevestigend kan worden beantwoord, kijkt men naar de oorsprong van het gezwel. Vervolgens onderzoekt de oncoloog uit in hoeverre de kanker is uitgebreid. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt er gekeken naar de grootte van de tumor, de (mogelijke) uitbreiding naar de regionale lymfeklieren (oksel of achter het borstbeen) en de (eventuele) uitzaaiingen op afstand, zoals de botten, de lever en de longen. De radioloog, de patholoog anatoom en oncoloog zorgen voor dit onderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek). Aan de hand van de antwoorden op deze twee vragen wordt het stadium van de kanker bepaald. Voor deze bepaling is de TNM schaal ontworpen. De TNM classificatie wordt wereldwijd gebruikt (zie…. ).

Als laatste wordt de graad van de tumor vastgesteld. Hiervoor kijkt men naar de mate waarin de tumorcellen afwijken van gezonde cellen. Ook voor deze graad is een schaal ontworpen: de Graad, variërend van 1 tot 3, afhankelijk van de mate van differentiatie. Hieronder het volledige graderingsysteem:

Mate van buisvorming:
1 = > 75%

2 = 10-75%

3 = < 10% Kernpolymorfie:
1 = weinig anders dan normaal epitheel

2 = vergroot, vesiculair, kleine nucleoli

3 = polymorf, vesiculair, grote nucleoli

Delingsactiviteit:
1 = 0 t/m 7 mitoses per 2 mm2

2 = 8 t/m 12 mitoses per 2 mm2

3 = 13 of meer mitoses per 2 mm2

De histologische graad is I bij de scores 3-5, II bij 6-7, en III bij 8-9.

Groeisnelheid.
Om te bepalen hoe snel een tumor groeit, kijken de artsen naar de celdelingsactiviteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Mytotische Activiteit Index. Er wordt geteld hoeveel cellen zich op een bepaald moment aan het delen zijn. Een getal lager dan 10 heeft een gunstige prognostische waarde, een getal hoger dan 10, een ongunstige.

Mammaprint
De mammaprint is een test, ontwikkeld door het Nederlandse Kanker Instituut (NKI) in 2002, waarmee de snelheid van het ontstaan van uitzaaiingen van borstkanker kan worden voorspeld. Door deze test is er voor het eerst gesuggereerd dat laaggradige tumoren zonder chemotherapie behandeld kunnen worden. Om de betrouwbaarheid van deze voorspelling te onderzoeken is een grootschalige Europese studie opgezet – de MINDACT studie. Aan deze studie namen 6693 patiënten deel in 111 ziekenhuizen in 9 Europese landen. De resultaten werden in 2016 gepubliceerd. Ze geven aan dat bij hormoonpositieve borstkanker met een lage kans op uitzaaiingen, chemotherapie niet nodig is.
Zie: https://www.avl.nl/topmenu/over-avl/nieuws/groot-europees-onderzoek-laat-zien-aanvullende-chemotherapie-bij-borstkanker-niet-altijd-nodig/.
Of uit het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/28/verder-touwtrekken-om-een-genetische-borstkankertest-4962099-a1529059

 

Behandelingen

De behandeling van borstkanker is complex. Dit ligt aan het feit dat borstkanker geen homogene (gelijkslachtig) ziekte is. Er zijn meerdere soorten borstkanker, die elk anders behandeld moeten worden. Bij het opstellen van het behandelplan spelen de volgende factoren een rol:
1. het soort kanker
2. de uitgebreidheid van de kanker
3. de hormoongevoeligheid van de tumor
4. de grote van de tumor
5. de resectabiliteit en operabiliteit van de tumor
6. de locoregionale uitzaaiingen en uitzaaiingen op afstand
Verder speelt de leeftijd van de patiënt een rol en of de patiënt pre- of postmenopauzaal is. Ook wordt er gekeken naar de genetische aanleg (o.a. HER2-neu) en of de patiënt gevoelig is voor systemische middelen zoals chemotherapie, doelgericht therapie en immunotherapie.

Bij het opstellen van een behandelplan stelt de arts twee vragen: 1. Welke middelen moeten worden ingezet? 2. In welke volgorde worden zij ingezet?

Om de meest effectieve behandeling te geven zijn er protocollen ontworpen. Voor een lokale behandeling kan de oncoloog kiezen uit chirurgie, bestraling en hyperthermie (of alle drie). Voor een systemische behandeling zijn chemotherapie, doelgerichte therapie en immunotherapie beschikbaar.
De oncoloog overlegt met de chirurg, radiotherapeut en patholoog-anatoom welk behandelplan bij de patiënt past. Eerst schatten zij samen in of de behandeling de patiënt kan genezen (curatief) of dat zij meer gericht zal zijn op levensverlening en de verlichting van klachten (palliatief).

Chronische borstkanker ?
De laatste jaren kijken artsen steeds vaker naar de mogelijkheid om niet te genezen borstkanker om te zetten in een chronische ziekte. Bij een chronische borstkanker blijft de tumor wel aanwezig, maar is er geen sprake meer van groei.

Zie: https://www.nki.nl/divisions/molecular-carcinogenesis/bernards-r-group/

Om een idee te krijgen in de complexiteit van deze beslissingen, kijk ook:

http://www.oncoline.nl/uploaded/docs/mammacarcinoom/gereviseerde%20teksten%20richtlijn%20borstkanker_20161108%20final%20voor%20commentaar.pdf


Chirurgie borstkanker:

Voor de algemene principes van oncologische chirurgie zie… (kanker algemeen)

Een borstoperatie heeft twee doelen:
1. De kans op lokaal recidief (terugkeer) zo klein mogelijk houden.
2. Het ontstaan en de groei van locoregionale uitzaaiingen en uitzaaiingen op afstand te voorkomen of zo lang mogelijk uitstellen.

Bij het vaststellen van een borstoperatie neemt de chirurg de volgende punten in overweging:
1. Het tijdstip van de operatie. Preoperatieve chemotherapie (neo-adjuvante) en/of preoperatieve hormoontherapie.

 1. Het soort operatie: Amputatie (ablatie) vs. Borstbesparende operatie, lymfkliertoilet en/of sentinelklier (schildwachtklier) procedure.
 2. Wel of geen borstreconstructie: indien het geval, het tijdstip, de keuze uit een prothese of autogene reconstructie.

Operatie bij Ductaal Carcinoom In Situ (DSCI)

´Richtlijn borstkanker 2017´ raadt bij borstkanker een volledig excisie (uitsnijding) aan, ongeacht de gradering van de tumor. Een excisie is meestal een borstsparende operatie (60%). Pas wanneer de kanker zeer uitgebreid is, of wanneer er meerdere foci aanwezig zijn, wordt de borst geamputeerd. De operatie moet radicaal genoeg zijn, wat betekent dat de marges van de uitsnijding tumorvrij moeten zijn. Hierbij moet de tumorvrije rand minimaal 2 mm zijn. In geval van irradicaliteit (snijvlakken niet tumorvrij) volgt herincisie en/of in sommige gevallen bestraling. Wanneer reden is om aan te nemen dat er toch nog een invasief component in de borst aanwezig is, wordt aanbevolen om een schildwachtklier (SWK)-biopsie te verrichten. De SWK is een lymfeklier waarheen kankercellen als eerste uitzaaien. Als de SWK geen kwaadaardige cellen bevat, dan is het zo goed als zeker dat ook de overige oksellymfeklieren geen tumorcellen bevatten. Overigens blijkt uit cijfers van het NBCA uit 2016 dat bij 98% van de patiënten met DCIS er geen positieve lymfeklieren aanwezig waren en bij 1.9% van hen was het onbekend of zij er wel of niet waren.

Operatie bij Lobulair Carcinoom In Situ (LCIS)

De klassieke LCIS is klinisch en radiologisch niet goed afgrensbaar en vaak multifocaal. Bovendien toont de LCIS meer overeenkomsten met infiltrerend (invasief) lobulair carcinoom. Dit betekent dat een operatie van LCIS ook wat ‘omvangrijker’ is. Zo wordt er bijvoorbeeld vaker voor een borstamputatie gekozen dan voor een borstsparende operatie. De pleiomorfe LCIS gedraagt zich klinisch op vergelijkbare wijze als DCIS en wordt ook op eenzelfde manier behandeld.

Sinds de komst van het NBCA (Nederlandse Breast Cancer Audit) in 2011 is er een systematische registratie van borstkanker. Uit de gegevens van het NBCA blijkt dat het percentage van irradicaliteit is gedaald van 6% in 2011 tot 2.9% in 2016. Zie:

https://www.ntvg.nl/system/files/publications/a1142.pdf

https://dica.nl/jaarrapportage-2016/nbca

 

 Borstamputatie vs. Borstsparend. En het lymfekliertoilet:

In 1894 verrichtte dr. William Halsted (ook wel de vader van de moderne chirurgie genoemd) voor het eerst de ‘radicale mastectomie´ (volledige borstamputatie). De jaren daarop was het de trend om nog radicalere borstoperaties te verrichten. Ook de lymfeklieren achter het borstbeen en de borstspieren werden verwijderd. Deze radicale operaties waren zeer verminkend en de resultaten (terugkeer van de kanker, uitzaaiingen op afstand en sterfte aan borstkanker) verbeterden niet substantieel. Deze radicale benadering heeft men dus grotendeels verlaten. Tot eind jaren zeventig werd borstkanker bijna altijd op een bepaalde wijze geopereerd, namelijk via de SEM (Simple Extended Mastectomie). Deze operatie hield een borstamputatie met oksellymfekliertoilet in.

Uit een grootschalig onderzoek (Fisher & Co.) naar borstsparende operaties blijkt dat een borstsparende operatie (lumpectomie) vergelijkbare resultaten geeft als amputatie. Zo is de kans op lokaal recidief en het voorkomen van uitzaaiingen gelijk.

Er zijn een aantal voorwaarden voor borstsparende operaties:

– Postoperatieve bestraling is een integraal deel van de operatie.

– De verhouding tumor/borstomvang moet geschikt zijn. Het verwijderen van een te grote tumor maakt het cosmetisch onmogelijk om een acceptabel resultaat te krijgen.

– De tumor mag niet achter de tepel zitten. Bij een borstsparende operatie blijft er bij deze tumor een krater achter. Ook de tepel wordt bij deze tumor in zijn geheel verwijderd.
– Er mag geen bewezen multifocaliteit aanwezig zijn. Bij multifocaliteit is de kans op geen tumorvrije randen en lokaal recidief groot.
– Patiënten die zwanger zijn, die een leeftijd hebben van onder de 30 jaar of die een contra-indicatie hebben voor bestraling zoals bij SLE (Systemische Lupus Eryhtematosus) worden ontraden een borstsparende operatie te ondergaan.

Relatieve contra-indicaties bij borstsparende
Bij een relatieve contra-indicatie moet vooraf zorgvuldig worden afgewogen of een borstsparende wel of niet moet worden toegepast.
Het gaat om de volgende gevallen:

 • Genmutatiedragers: hierbij citaat uit “richtlijn borstkanker 2017” ‘Er is geen absolute contra-indicatie voor borstsparende therapie bij een BRCA1/2 genmutatie. Deze vrouwen hebben drie keer grotere kans op een tweede contralaterale borstkanker en een iets verhoogde kans op een ipsilateraal recidief/nieuwe ipsilaterale tumor (na >7-8 jaar: RR 1,51) [Pierce 2010, Kirova 2010, Valachis 2014].’
 • Ten aanzien van trippel negatieve tumoren (die dus geen oestrogeen, progesteron of Hercep-tin receptoren hebben ) zijn er geen speciale restricties. Echter, gezien hun verhoogde kans op lokale recidief is men wat terughoudend bij borstsparende operaties.

Hierbij een lijst van voor- en nadelen van borstsparende operaties en borstamputatie:

Borstsparende operaties:

Voordelen:

 1. Kortere operatie.
 2. Minder pijnlijk.
 3. Spaart mogelijk lymfekliertoilet waardoor kans op lymfoedeem kleiner is.
 4. Behoud van tepel en deel gevoel borstkast waardoor behoud van seksuele sensaties.

Nadelen:

 1. In bijna alle gevallen moet postoperatief bestraald worden.
 2. Iets hogere kans op lokaal recidief.
 3. Hogere kans op reexcisie wanneer de snijranden niet schoon zijn.

Borstamputatie.

Voordelen:

 1. Kleinere kans op recidief.
 2. Heeft meestal geen bestraling na de operatie nodig.
 3. Kans op 2de operatie kleiner.

Nadelen:

 1. Operatie is langer en doet meer pijn.
 2. Cosmetisch zijn de resultaten minder, vooral de tepel. Verlies van sensuele gewaarwording.
 3. Hogere kans op lymfoedeem.

Bestraling
Het doel van bestraling bij borstkanker kan palliatief of curatief zijn. De therapie kan op verschillende tijdstippen van de behandeling worden ingezet. Zo vindt bestraling postoperatief, intra-operatief (IORT) en soms preoperatief plaats. De therapie richt zich op gehele borst, een deel van de borst, de oksel of op de uitzaaiingen. De duur kan variëren van een eenmalig bestraling tot meer dan 30 behandelingen. Zie ook:

https://www.kanker.nl/bibliotheek/borstkanker/behandeling-en-bijwerkingen/294-bestraling-bij-borstkanker

https://borstkanker.nl/nl/bestraling-tijdens-een-borstoperatie-iort

Bij borstsparende operaties is bestraling een integraal deel van de behandeling. Uit meerdere studies is gebleken dat bestraling de kans op het ontstaan van lokaal recidief met 60% verkleint. (http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2015.60.8588).
In bijzonder gevallen, wanneer het risico voor bijwerkingen groter is dan het verwachte rendement, wordt er niet bestraald.

De klassieke behandeling bestaat uit 25 tot 30 bestralingen. Bij ieder bestraling wordt 2 Gy (Gray – een fysische maat voor geabsorbeerde straling. 1 Gray = 1 Joule/kg)  toegediend, meestal gedurende 6 weken. Met het oog op verkorting van de bestralingsperiode, worden de meeste patiënten tegenwoordig behandeld met hypofractioneringschema’s (zie kanker algemeen) waardoor de gehele therapie in drie weken kan worden gegeven.

Chemotherapie/hormoon/ doelgerichte therapie/ immunotherapie/:

Bij bijna alle invasieve borstkanker is de tumor, op het moment hij is ontdekt, niet alleen meer aanwezig in de borst, maar al enigszins verspreid. De verspreiding is dan vaak niet aantoonbaar op foto’s en/of tumormarkers. Er bestaan micrometastasen. Juist tegen deze micrometastasen worden systemische therapie ingezet.

Chemotherapie kan pre- of postoperatief worden toegediend, in combinatie met of zonder bestraling en/of hormoon- en immunotherapie. Vaak gebruikt men meer dan één middel tegelijk. Uit grote onderzoeken blijkt dat chemotherapie bij borstkanker na 10 jaar een overlevingswinst van 12% oplevert. ( zie EBCTCG meta-analyses: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673611616292 )

Het advies is daarom om een adjuvante systemische therapie toe te dienen wanneer het tienjaarsrisico 25% of meer is. De eerste middelen die meestal worden gegeven zijn AC (Adriamycine en Cyclofosfamide) of CMF (Cyclofosfamide, Methotrexaat en 5-Fluorourac. ). Deze worden vier tot zes keer toegediend in een periode van eens per drie weken. Indien nodig, kunnen FEC (fluroura-cil, epirubi-cine., cyclofosfa-mide) of FAC (fluroura-cil, doxorubi-cine en cyclofosfa-mide.) worden gebruikt. Andere mogelijke middelen zijn de taxanen zoals Doce-taxel of pacli-taxel.

Chemotherapie vóór de operatie (neo-adjuvant) wint de laatste jaren terrein. Hieronder een citaat uit “richtlijn borstkanker 2017” : ‘Neo-adjuvante chemotherapie leidt vaker tot borstsparende therapie dan primaire chirurgie, zonder verhoogde kans op een lokaal recidief.’ A1 Mieog 2007, Fisher 1997, van der Hage 2001

Uit onderzoeken blijkt dat bij 25% van de patiënten bij wie neo-adjuvante chemotherapie en borstamputatie op het programma staat, er toch na de chemotherapie voor een borstsparende operatie wordt gekozen.

 Adjuvante Hormoontherapie:

Ongeveer 80% van de vrouwen en 90% van de mannen met borstkanker hebben een hormoongevoelig kanker.

Het is al vrij lang bekend dat bij patiënten met hormoongevoelige receptoren de vrouwelijke hormonen (oestrogeen en progesteron) de groei en groeisnelheid van borstkanker stimuleren. De hormonale therapie zou dan eigenlijk anti-hormoontherapie moeten heten want de behandeling is gericht tegen de hormonen en/of tegen de effecten ervan op de groei van de kanker.

Hormoontherapie kan ook preoperatief worden gegeven om de tumor te verkleinen. Postoperatief wordt hormoontherapie gegeven om eventueel achtergebleven tumor cellen en micrometastasen te lijf te gaan.

Het meest bekend middel is tamo-xifen, een anti-oestrogeen dat tot vijf jaar na de operatie wordt ingenomen. Uit studies is gebleken dat dit middel de 15-jaarssterfte met 30% verminderd bij vrouwen met een oestrogeenpositieve receptor, ongeacht of ze pre- of postmenopauzaal zijn. Ook speelt de graad van de tumor of de leeftijd van de patiënt hierbij niet uit.

Voor postmenopauzale patiënten worden vaak aromataseremmers (een groep middelen die de synthese van oestrogeen remt) voorgeschreven zoals Arimi-dex, Aroma-sin of Letro-zol, gedurende twee a drie jaar. Aan premenopauzale patiënten worden geen aromataseremmers gegeven, omdat bij deze patiënten het lage oestrogeen juist de hypothalamus prikkelt, waardoor meer gonadotro-pin wordt geproduceerd en de eierstokken weer meer oestrogeen produceren. Zie ook…

https://www.kanker.nl/kankersoorten/borstkanker/behandelingen/anti-hormonale-therapie-bij-borstkanker

Trippel negatief komt bij 15-20% van de borstkankerpatiënten voor. Bij deze vorm van borstkanker heeft de tumor geen receptoren (ontvangers) voor oestrogeen (ER) en progesteron (PR). Ook ontbreekt het eiwit HER2. Deze soort tumor wordt apart aangemerkt, omdat hij statistisch gezien vaker bij jongere patiënten voorkomt (voor de menopauze) dan bij oudere.

Van de patiënten die belast zijn met het gemuteerde BRCA1 en BRCA2 gen (5-10% van totaal borst kankerpatiënten) is 30-40% trippel negatief. De behandelmogelijkheden zijn beperkter bij deze groep patiënten (geen hormoontherapie, geen Hercep-tin). En daardoor is de prognose ook minder gunstig.

Targeted therapy – Voor uitleg over doelgerichte therapie zie kanker algemeen.

Er zijn twee groepen middelen bij doelgerichte therapie, de monoklonale antilichamen en de kleine moleculen. Bij borstkanker is Hercep-tin. ofwel trastuzu-mab het meest bekende middel.

Monoklonale antilichamen

Hercep-tin: ofwel trastuzu-mab. is een monoklonaal antilichaam. Dit is een afweereiwit gemaakt in het laboratorium van geactiveerde B-lymfocyten. B-lympfocyten zijn antilichamen die zich richten tegen een tumorspecifieke receptor aan de buitenkant van een kankercel. Hercep-tin hecht zich aan de HER2/neu (Humane Epidermale growth factor Receptor), waardoor de groei van kankercellen wordt geremd.

Van de patiënten met borstkanker zijn 15 tot 25% Her2-neu. Hercep-tin wordt bijna uitsluitend gebruikt bij een gemetastaseerde ziekte. Door de komst van trastuzum. is de prognose van Her2-neu positieve patiënten spectaculair verbeterd.

TDM1 – Kad-cyla worden uitsluitend gebruikt bij HER2-positief. Het middel is een combinatie van trastuzu-mab en emtansine (een cytostaticum).

Andere middelen van deze groep monoklonale antilichamen die bij borstkanker worden gebruikt zijn onder andere Pertuzu- mab.

In 2016 is in het Antoni van Leeuwhoek Ziekenhuis de TONIC studie gestart waarbij het middel nivolu-mab in combinatie met chemoradiatie werd toegediend bij trippel negatieve patiënten. Voor (voorlopige) resultaten zie…

http://oncologypro.esmo.org/Meeting-Resources/ESMO-2017-Congress/Adaptive-phase-II-randomized-non-comparative-trial-of-nivolu-mab-after-induction-treatment-in-triple-negative-breast-cancer-TONIC-trial

Een ander middel, lapati-nib, is van de groep kleine moleculen. Dit middel hecht zich aan de binnenkant van de celmembraan van een kankercel en remt hiermee de groei van de kanker.

Doelgericht therapie wordt geregeld toegediend in combinatie met chemotherapie.

Immunotherapie:

Bij immunotherapie is het doel van de behandeling het immuunsysteem zo te sensibiliseren dat het specifiek kankercellen herkent en vernietigt. Voor een uitgebreide uitleg immunotherapie zie kanker algemeen.

Sommige middelen van de groep monoklonale antilichamen horen niet alleen bij doelgerichte therapie. Wanneer deze middelen ook het immuunsysteem activeren, worden ze ook bij immunotherapie gebruikt. Bij borstkanker gaat het o.a. om de trastuzu-mab, pertuzu-mab, nivolu-mab.

Van de groep vaccins wordt weleens dendritische celtherapie experimenteel toegepast. Ondanks meerdere studies (waaronder in het UZA in Antwerpen) zijn de resultaten van deze behandeling niet overtuigend. In Nederland is deze behandeling voor borstkanker niet beschikbaar voor borstkankerpatiënten, in Duitsland in een aantal privéklinieken wel.

https://www.oncologieinperspectief.avl.nl/media/2585347/Sessie-14-Immuuntherapie-NKIAvLsympo_ITmammaca_MKOK_16jun16.pdf

 Hyperthermie

Voor een uitvoerig uitleg over hyperthermie zie….

Lokale hyperthermie wordt al 35 jaar gebruikt bij borstkanker. Sinds 2011 is het zelfs protocollair om bij lokaal recidief van borstkanker lokale hyperthermie toe te dienen.

Lokaal hyperthermie wordt in ons centrum in de regel toegediend in combinatie met chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie of bestraling.  Wij behandelen niet alleen de tumor zelf maar ook de uitzaaiingen.

Uit meerdere studies is gebleken dat lokale hyperthermie in combinatie met chemotherapie (bestaande uit doxorubicine en cyclofosfamide of pacli-taxel en carbo-platin) bij borstkanker de effectiviteit van behandeling vergroot, vooral bij trippel negatieve patiënten.
Tevens wijzen meerdere studies uit dat hyperthermie in combinatie met bestraling bij terugkerende borstkanker de effectiviteit vergroot. Uit een studie over de effectiviteit van lokale hyperthermie als monotherapie bij borstkanker is gebleken dat lokale hyperthermie bij borstkanker effectief is bij 13%. Bij een niet-uitgezaaide borstkanker wordt de borst (en eventueel de oksel) behandeld. Wanneer er uitzaaiingen aanwezig zijn, worden deze evenwel behandeld.

Total body (whole body) hyperthermie bij borstkanker:
total body is vooral van belang om het immuunsysteem in het hele lichaam te prikkelen om kankercellen aan te vallen. In gevallen van een uitgezaaide borstkanker combineren wij geregeld wilokale hyperthermie met total body hyperthermie.

Referenties:

 1. Yamamoto en co. The synergistic effect of local Microwave hyperthermia and chemotherapy for advanced or recurrent breast cancer.
 2. Escoffre en co. Mild hyperthermie influence on Hercep-tin properties: Radiol. Oncol. 2015;49(1) 41-49
 3. Vujaskovic en co. A phase I/II … doxorubicine and pacli-taxel and hyperthermia in locally advanced breast cancer. Int J Hyperthermia 2010;26:625-37
 4. https://www.kwf.nl/onderzoek/resultaten-onderzoek/Pages/Promotie-Arlene-Oei-Hyperthermie.aspx
 5. Yamamoto en co. The utility of hyperthermia for local recurrence of breast cancer. World j Surg oncol 2012;10:201

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen, graag vertellen wij u dan meer over de behandelmogelijkheden.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02656736.2017.1279757?needAccess=true

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4791303/pdf/nihms753715.pdf

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/02656736.2010.506471?journalCode=ihyt20

Dikke darmkanker ofwel ‘colorectaal carcinoma’ is één van de meest voorkomende soorten kanker. In 2019 was de incidentie (aantal nieuwe gevallen per jaar) volgens het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) 12.871.

In het Centrum Hyperthermie vormen patiënten met darmkanker de grootste groep patiënten(circa 55 patiënten in 2018). Bijna alle patiënten zijn in stadium III of IV, dus met uitzaaiingen op afstand (voornamelijk lever, buikholte en longen). Wij behandelen bij deze patiënten niet alleen de tumoren maar ook de uitzaaiingen, waarbij rekening wordt gehouden met het behandelschema van chemotherapie/immuuntherapie etc..

Bij een uitgezaaide dikke darmkanker streven wij er naar om de andere behandeling, zoals chemotherapie, te versterken en tevens het immuunsysteem te versterken waardoor een remissie zal ontstaan (groei van tumor/uitzaaiingen tot stilstand brengen) en zelfs het verkleinen van de tumoren.

In de voorbijgaande jaren bereikten wij dit doel bij meer van de helft van de patiënten en bij nog eens een kwart een zogenaamd ‘partieel response’. De behandelingen vinden plaats veelal met een diepe locoregionale hyperthermie, hetgeen niet belastend of pijnlijk is. Behandeling vindt plaats van buitenaf (zie foto’s).

Links:

https://pdfs.semanticscholar.org/bbe1/f8ef12c17a8c4ecf6f610ac8a310da07d1d0.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10629627

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24393863

https://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(21)06137-5/fulltext

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2020.590707/full 

Longcarcinoom

Longkanker is één van de meest voorkomende vorm van kanker. In Nederland wordt de diagnose elk jaar bij ruim 12.000 personen vastgesteld. Meestal gaat het dan om de ‘niet-kleincellige’ soort. Het aantal mannen met niet-kleincellige longkanker neemt de laatste jaren af, terwijl het aantal vrouwen met de ziekte stijgt.
Aprate vorm van longkanker is kanker van de longvliezen; mesothelioom ofwel asbestkanker.

Voor meer epidemiologische informatie klik hier.

Behandeling longkanker

Longkanker is moeilijk te behandelen. Genezing kan alleen plaatsvinden door radicale verwijdering (operatie) van de tumor, eventueel met behulp van chemotherapie en/of bestraling. Echter, als de tumor wordt ontdekt, is deze vaak al uitgezaaid of niet meer te opereren. De behandeling richt zich dan (in de vorm van chemotherapie en/of bestraling) op levensverlenging en het bestrijden van symptomen. Soms is het effect van deze behandeling zo goed, dat alsnog wordt overwogen om te opereren.

Voor meer informatie over behandeling klik hier.

Hyperthermie bij longkanker

Hyperthermie kan worden ingezet bij elke vorm van longkanker, ongeacht het stadium van de ziekte. De kennis die er over hyperthermie bestaat, geeft aan dat deze warmtebehandeling het beste werkt in combinatie met chemotherapie en/of bestraling. Hyperthermie als monotherapie heeft op zichzelf ook een celdodend effect. Een bijkomend voordeel van hyperthermie is het stimulerende effect op het immuunsysteem, dat daardoor beter in staat is om kankercellen op te ruimen.

http://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC2093935&blobtype=pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22445656

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20858088/ 

Hyperthermie

In het Centrum Hyperthermie passen wij warmtebehandeling plaatselijk (waar tumoren en uitzaaiingen zich bevinden) en algeheel toe. De laatste vorm beoogt specifiek het immuunsysteem in het gehele lichaam te versterken door de lichaamstemperatuur te verhogen tot 39 á 39,5 graden Celsius. Met onze apparatuur kunnen wij nagenoeg alle tumorlocaties verwarmen.

Casuïstiek

Enkele onderzoeken:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4161/cbt.4.10.2074#.VdsC0fntlHw (proefdieronderzoek)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/036030169290800W (hyperthermie/radiotherapie)
Bron: ’Ontwikkelingen in de oncologie’, 2014. Houten:Bohn, Stafleu, Van Loghum.
Auteur: S. Broek, arts.

In Nederland krijgt ruim 3% van alle mannen die kanker krijgen maagcarcinoom (Nederlandse Kankerregistratie ). Voor vrouwen ligt dat percentage lager: ongeveer 2%. Dit komt op een getal van 1451 patiënten in 2017.

Ook in het Centrum hyperthermie is de groep met maagkanker beperkt (circa 5patiënten in 2017). Bijna alle patiënten zijn in stadium III of IV, dus met uitzaaiingen op afstand (voornamelijk lever, buikholte en longen). Wij behandelen bij deze patiënten niet alleen de tumoren maar ook de uitzaaiingen, waarbij rekening wordt gehouden met de schema van de chemotherapie/immunotherapie etc.

Bij een uitgezaaide maagkanker streven wij ernaar om de effecten van de andere behandelingen, zoals chemotherapie, te vergroten tevens het immuunsysteem te versterken waardoor een remissie (groei van tumor/uitzaaiingen tot stilstand te brengen) en zelfs verkleining van de tumoren zou kunnen ontstaan.

De behandelingen vinden plaats veelal met een diepe locoregionale hyperthermie, hetgeen niet belastend of pijnlijk is. Behandeling vindt plaats van buitenaf.

Links:

http://www.oncoline.nl/maagcarcinoom

http://www.mlds.nl/ziekten/53/maagkanker/

http://www.maagkanker.info/nieuws/546/warmte-verzwakt-kankercellen/?archief=Y

Meest voorkomende vorm: adenocarcinoom
Er bestaan verschillende soorten maagkanker. Het soort is afhankelijk van het type weefsel waaruit de tumor ontstaat. De meest voorkomende vorm van maagkanker is het adenocarcinoom. Dit is een tumor die ontstaat uit de klierbuisjes in het slijmvlies van de maag. Andere tumoren zijn zeldzaam en maken ongeveer 5% van het totaal uit

Oorzaak:

De precieze oorzaak van maagkanker is onduidelijk. Zo kan een poliep (een woekering van het maagslijmvlies) maagkanker veroorzaken maar daarnaast kan deze vorm van kanker ook een gevolg zijn van een chronische ontsteking van het maagslijmvlies. Bij ongeveer drie tot vijf procent van de mensen met maagkanker lijkt erfelijkheid een rol te spelen

Metastasen ( uitzaaiingen)

Een kwaadaardige tumor in de maag kan op verschillende manieren groeien:

 • De tumor groeit alleen in de maag.
 • De tumor groeit vanuit de maag het onderste deel van de slokdarm in. Dit gebeurt met name als de tumor in de buurt van de maagingang  zit.
 • De tumor groeit vanuit de maag het eerste deel van de dunne darm in. Dit gedeelte zit aan de maag vast. Dit gebeurt met name bij tumoren die in de buurt van de maaguitgang zitten.
 • Een tumor groeit dwars door de maagwand heen. De tumor kan dan in de omliggende organen groeien, zoals de alvleesklier, de lever of de dikke darm.

Hoe ontstaat een uitzaaiing?
Een uitzaaiing kan ontstaan wanneer de tumor door een bloedvat of een lymfevat groeit. Kankercellen kunnen dan losraken van de oorspronkelijke tumor en zich via de bloedbaan of het lymfestelsel verspreiden door het lichaam. Als losgeraakte kankercellen zich elders in het lichaam gaan ‘nestelen’, ontstaat een uitzaaiing. Losgeraakte cellen van een tumor in de maag komen vaak in de lever of in de longen terecht. De tumor die daar ontstaat wordt een uitzaaiing of metastase genoemd.

Behandelingsmogelijkheden
Een operatie in combinatie met chemotherapie is de meest voorkomende behandeling bij maagkanker. Andere behandelingsmogelijkheden zijn chemotherapie zonder operatie, bestraling, het plaatsen van een stent en hyperthermie.

Operatieve behandeling

Uitzaaiingen ontstaan bij maagkanker meestal in de lever of in de longen. Via een operatie kan de arts uitzaaiingen in de lever en longen soms verwijderen. De lever is een groot orgaan, met veel reservecapaciteit. Als het resterende deel van de lever gezond en groot genoeg is, kan het zieke deel verwijderd worden. Het resterende deel heeft dan voldoende capaciteit om alle functies uit te oefenen. Bovendien kan de lever na de operatie ook weer aangroeien.

In sommige gevallen is een operatie niet direct mogelijk. De arts kan dan eerst met andere behandelingen proberen om de tumor(en) in de lever te verkleinen. Als dit lukt, is een operatie vervolgens misschien wel mogelijk.

Stereotactische radiotherapie

Stereotactische radiotherapie is een vorm van uitwendige bestraling waarbij de tumor met smalle stralenbundels vanuit vele, verschillende kanten zeer nauwkeurig bestraald wordt. Op deze manier worden de kankercellen vernietigd en het omliggend weefsel zoveel mogelijk gespaard. Uitzaaiingen in de lever, in de long en ook ergens anders in het lichaam kunnen op deze manier behandeld worden. Deze methode wordt alleen toegepast indien er niet meer dan 3 uitzaaiingen in het lichaam aanwezig zijn, de uitzaaiingen niet te groot zijn en niet te dicht bij bloedvaten liggen.

Cryochirurgie

Cryochirurgie is bevriezing of koudebehandeling van de tumorcellen. Deze behandeling wordt toegepast bij uitzaaiingen in de lever. Via de buikwand brengt de arts een vriesstaaf in de buik. Met behulp van een echo of een CT-scan wordt de vriesstaaf op de tumor gericht. Vervolgens probeert de arts de kankercellen te vernietigen door bevriezing. Wanneer dit lukt zullen de kankercellen afsterven. Cryochirurgie is dus geen echte chirurgie in de vorm van een operatie.

Lasertherapie

Lasertherapie is vergelijkbaar met cryochirurgie. Bij lasertherapie wordt gebruik gemaakt van laserstralen, die kankercellen kunnen vernietigen. Ook deze behandeling is mogelijk bij uitzaaiingen in de lever.

Radio Frequente Ablatie (RFA)

RFA is het vernietigen van kankercellen door ze te verhitten. RFA kan toegepast worden bij uitzaaiingen in de lever. Kankercellen worden verhit tot ongeveer 80 graden. Tegen deze temperatuur zijn ze niet bestand, waardoor de cellen afsterven.

TACE (transarteriële chemo-embolisatie)

Hyperthermie

In ons Centrum Hyperthermie beschikken wij over moderne apparatuur om de maag en de tumor plaatselijk te verwarmen. Dat geldt ook voor de nabijgelegen lymfekliermetastasen en de metastasen op afstand. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte duurt de behandeling per keer dan zo’n 1 tot 2,5 uur.

Huidkanker is de meest voorkomende soort kanker in Nederland (incidentie in 2017: 16.182). De meest beruchte soort huidkanker is de melanoma (incidentie 2017: 6.743). Bron: www.cijfersoverkanker.nl

Melanoma worden al geruime tijd behandeld met hyperthermie, vaak in combinatie met bestraling.

http://sci-hub.tw/10.1080/02656730903091986

In het Centrum Hyperthermie behandelen wij voornamelijk patiënten in stadium IV – met uitzaaiingen op afstand en wel in combinatie met bestraling/chemotherapie of immuuntherapie.

Wij behandelen patiënten met lokale hyperthermie-apparaten waarbij het streven is alle uitzaaiingen te behandelen. Afhankelijk van de diepte van de uitzaaiing/tumor worden verschillende apparaten ingezet. Wanneer er geen hersenenmetastasen aanwezig zijn wordt, in overleg met patiënten, overwogen om total body hyperthermie in te zetten. Total body hyperthermie kan het immuunsysteem versterken.

Geregeld zien wij dat groei wordt geremd en uitzaaiingen kleiner worden. Het succes van de behandeling wordt klinisch, radiologisch en d.m.v. bloedonderzoek getoetst.

https://researchportal.hw.ac.uk/en/publications/hyperthermia-induced-cell-death-in-human-malignant-melanoma

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21234522

Nierkanker

Er bestaan verschillende vormen van nierkanker, onder andere:

 • Niercelkanker
 • Urotheelkanker
 • Wilms-tumor

De meeste nierkankerpatiënten hebben te maken met niercelkanker, niercelkanker omvat ongeveer 90 tot 95% van de gevallen. De informatie die u hier leest gaat voornamelijk over Niercelkanker

De nieren hebben de functie in het lichaam om bloed te zuiveren, de nieren filteren afvalstoffen uit het bloed. Nierbuisjes helpen het bloed te filteren. Niercelkanker ontstaat in de wand van de nierbuisjes. Lees meer over de nieren.

Behandeling van nierkanker

De behandeling van nierkanker hangt, onder andere, af van het stadium van de ziekte, welke kenmerken de tumor heeft en of er erfelijke factoren meespelen.

Afhankelijk van deze factoren behandeld men nierkanker met niersparende operatie (stadium I). Is een besparende operatie niet mogelijk, dan kan er gekozen worden voor het verwijderen van de nier. Ook kan de arts kiezen voor bevriezing (Cryoablatie) of voor warmteablatie (RFA of MWA).
Is er sprake van uitzaaiing(en) naar andere organen? Dan kan de arts een palliatieve operatie adviseren. Andere mogelijkheden om uitgezaaide nierkanker te remmen is doormiddel van doelgerichte therapie en immunotherapie. Chemotherapie bij uitgezaaide nierkanker is niet effectief en wordt daarom niet meer toegepast.

Hyperthermie bij nierkanker

Hyperthermie voorkomt dat beschadigd DNA van kankercellen (beschadigd door chemo-, radio of immuuntherapie) zich kan herstellen, hierdoor wordt de behandeling van de tumor effectiever.
Al in 2011 verscheen hier een beschrijving over in het vakblad PNAS: “Een matige verhoging van de temperatuur (4 tot 5,5 graden Celsius) verstoort homologe recombinatie in kankercellen, waarschijnlijk door de afbraak van BRCA2.”
Met hyperthermie kan de lichaamstemperatuur dus lokaal of voor het hele lichaam worden verhoogd. Met deze aanpak kan een groot aantal tumoren gevoeliger worden gemaakt voor chemo- of radio-, immuun- en doelgerichte therapie.

Prostaatkanker

Bij prostaatkanker groeit er een kwaadaardig gezwel in de prostaat. De prostaat is een klier die aan de blaasuitgang rond de urethra (plasbuis) ligt. Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen, ongeveer 1 op de 10 mannen krijgt ooit in zijn leven prostaatkanker. In 2018 kregen ongeveer 12.000 mannen de diagnose prostaatkanker.

Net als andere vormen van kanker kan prostaatkanker uitzaaien, meestal zaait prostaatkanker dan uit naar lymfeklieren in de onderbuik of naar botten.

Prostaatkanker behandeling

Er bestaan meerdere behandelingen voor prostaatkanker. De ernst van de ziekte (uitgebreidheid) en de conditie van de patiënt, zijn belangrijk bij de behandelkeuze. Soms is er keuze uit een aantal behandelingen, afhankelijk van de situatie kan er gekozen worden voor chemo-, radio-, of hormoontherapie. Ook kunnen Radiumtherapie (radioactief radium-223) en in sommige gevallen Lutetium-177 gebruikt worden om de ziekte te behandelen.

Lokale prostaatkanker

Als de tumor zich alleen in de prostaat bevindt, hebben we het over lokale prostaatkanker. Operatieve verwijdering van de prostaat, inwendige bestraling of uitwendige bestraling bestaan tot de opties. Ook wordt er soms voor gekozen om de ziekte te volgen, maar nog niet direct te behandelen.

Uitgezaaide prostaatkanker

Bij de behandeling van uitgezaaide prostaatkanker is het doel voornamelijk gericht op het remmen van de ziekte en vermindering van de klachten. De behandeling bestaat meestal uit hormoontherapie. In sommige gevallen kan de hormoontherapie gecombineerd worden met bestraling of met chemotherapie.

Hyperthermie bij prostaatkanker

Ook bij prostaatkanker kan hyperthermie een wezenlijk onderdeel vormen van de behandeling. Voornamelijk gecombineerd met chemo- en/of radiotherapie, kan hyperthermie de resultaten verbeteren. Vanwege betere doorbloeding en toename van zuurstof, zijn zowel chemo- als radiotherapie effectiever toe te passen. De beschadigde tumorcellen (beschadigd door behandeling met chemo-, radio- of hormoontherapie), kunnen zich vanwege de hyperthermische behandeling niet (of slechts gedeeltelijk) herstellen.
De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het tegengaan van therapieresistentie, ook hier blijkt hyperthermie een krachtige rol te kunnen spelen. Door hyperthermie naast chemotherapie of bestraling toe te passen, is er minder kans op therapieresistentie.

Sarcoom algemeen

Een sarcoom is een kwaadaardig gezwel van bindweefsel (‘connective tissue’) en kan ontstaan in botten, vetweefsel, spieren, zenuwen, pezen en bloedvaten. Er zijn meer dan 50 soorten sarcomen, maar ze worden grofweg in twee soorten verdeeld: bot- en weke-delensarcomen. Weke delen vormen het weefsel dat de organen in het lichaam verbindt en (onder)steunt. Dit zijn bindweefsel, vet, pezen, bloedvaten, kraakbeen enz.

Wij richten onze aandacht in deze tekst vooral op het weke-delensarcoom, omdat dit de soort is die wij het meest behandelen het Centrum Hyperthermie. Weke-delensarcomen kunnen overal ontstaan maar voornamelijk in de ledematen, buik en hals/hoofd.

De incidentie (het aantal nieuwe gevallen per jaar) van alle soorten sarcomen in 2017 was in Nederland  1163 (bron cijfers over kanker).

De verschillende soorten sarcomen

Bot kwaadaardige tumoren:

 • Osteosarcoom: dit is een gezwel dat uitgaat van botweefsel.
 • Chondrosarcoom: dit is tumor van cellen die kraakbeen vormen.
 • Ewing-Sarcoom: dit sarcoom komt voornamelijk in het botweefsel voor, maar ook in de weke delen. Dit sarcoom is vernoemd naar James Ewing, een Amerikaanse patholoog anatoom.

Wekedelen kwaadaardige tumoren

De verschillende weke-delentumoren worden genoemd naar het weefsel waaruit ze ontstaan. De belangrijkste sarcomen worden hieronder genoemd.

 • Angiosarcoom: een sarcoom dat ontstaat in bloed- en lymfvaten. Het sarcoom kan overal voorkomen, maar vooral in de huid, het gezicht en op het hoofd. Deze vorm van kanker komt voornamelijk bij ouderen voor.
 • Fibrosarcoom: een fibrosarcoom is een kwaadaardige tumor die wordt gevonden op de botten en op de weke delen van botten, zoals gewrichten of spierpezen. De tumor begint meestal in het vezelachtige weefsel dat het uiteinde van de botten in de armen of benen omgeeft. Later verspreidt het sarcoom naar andere zachte weefsels in het lichaam. Er zijn twee soorten fibrosarcomen: een infantiele (bij kinderen, jong volwassenen) en een volwassenen soort.
 • Leiomyosarcoom: een leiomyosarcoom ontstaat uit glad (onwillekeurig) spierweefsel. Dit sarcoom wordt verder verdeeld een sarcoom dat in de huid ontstaat, in de wand van bloedvaten en in het zachte, ondersteunende weefsel van bijvoorbeeld de maag of de darm. Een aparte soort is het leiomyosarcoom van de uterus (baarmoeder).
 • Liposarcoma: een sarcoom dat ontstaat uit het vetweefsel. Dit is de meest voorkomende vorm van alle soorten sarcomen.
 • Kaposi sarcoom: van dit type sarcoom bestaan er twee soorten: een zeer zeldzame niet-aids gerelateerde vorm en een aids gerelateerde vorm (aids = acquired immune deficiency syndrome). De eerst genoemde soort komt alleen voor bij bepaalde bevolkingsgroepen, zoals bij de Oost-Europese Joden. De aids gerelateerde soort wordt veroorzaakt door het HHV-8 virus (Humaan Herpesvirus 8) en komt dus voor bij Aidspatiënten. Het herpesvirus krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen, omdat de ‘cellulaire afweer’ bij Aidspatiënten zeer gering is.
 • GIST (Gastro Intestinale Stromale Tumor): een zeldzame soort sarcoom dat ontstaat uit de steunweefsel van maag/darmkanaal. Het sarcoom komt voornamelijk voor in de maag (60%) en in de dunne darm en metastaseert (zaait uit) naar de buikholte.
 • Rhabdomyosarcoom: een tumor van dwarsgestreepte (willekeurig) spieren. Deze tumor komt praktisch alleen bij kinderen en jong volwassenen voor. Het meest voorkomende sarcoom (90%) is het embryonaal Rhabdomyosarcoom (e-RMS) en ontstaat in de voorlopers van spiercellen. De alveolair rhabdomyosarcoom (a-RMS) is zeer zeldzaam.
 • MPNST (Malignant Peripheral Nerve Sheat Tumor) ofwel sw demaligne perifere zenuwschedetumor: dit soort sarcoom ontstaat uit de cellen van Schwann, gliacellen, dat zijn cellen die in het zenuwstelsel voorkomen en neuronen verzorgen (een goedaardige tumor van deze cellen heet Schwanoom). Een bijzondere vorm van dit sarcoom is het neurofibrosarcoom. Dit sarcoom ontstaat in de bindweefsellaag rondom de zenuwen.
 • Synoviasarcoom: dit sarcoom heeft een op een misverstand beruste naam. De naam doet namelijk vermoeden dat dit sarcoom uit de synovia (slijmvliezen van gewrichten) ontstaat, terwijl dit niet zo is. Dit sarcoom ontstaat uit het steunweefsel en kan overal voorkomen, maar niet in de gewrichten! Tumoren in de slijmvliezen van gewrichten heten reusceltumoren of PVNS (Pigmented Villonodular Synovitis).
 • NOS (Not Otherwise Specified): de tumorcellen van dit soort sarcoom lijken niet meer op de oorspronkelijke cellen, waardoor ze niet meer herkenbaar zijn.
 • Borderline tumoren: deze tumoren worden niet gezien als kwaadaardig, maar vertonen lokaal wel één van de kenmerken van kanker, namelijk het invasieve groeien. De tumoren metastaseren echter praktisch nooit. Voorbeelden zijn het ‘desmoid’ type fibromatose, de reusceltumoren en PVNS.

Verdeling van de typen weke-delentumoren bij mannen en vrouwen in Nederland, 2000-2008
Histologische indeling

Bron: Oncoline, richtlijnen IKNL

Diagnose sarcomen

Omdat er zoveel verschillende soorten sarcomen bestaan en omdat de behandeling per soort sarcoom verschilt, is het van groot belang dat artsen de tumoren nauwkeurig diagnosticeren.

Door middel van beeldvorming (CT-scan, MRI-scan en evt. echo) en biopsies proberen oncologen de tumor te typeren (het soort tumor), te graderen (de mate van kwaadaardigheid- hoe ‘agressief’ is de tumor?) en te stageren (in welk stadium is de mate van verspreiding?). De uitslag van dit onderzoek is bepalend voor de behandeling.

In de oncologie wordt gebruik gemaakt van een aantal classificatietabellen om een tumor te beoordelen zoals de TNM-tabel (T staat voor tumor, N – voor lymfklieren- en M voor metastase). Bij sarcomen gebruikt men veelal ook het FNCLCC of de Trojani/Coindre classificatie om de graad van de tumor te bepalen. Hierbij wordt gekeken naar de differentiatie (de afwijking van tumorcellen in verhouding tot het normale gezonde weefsel), de celdelingsactiviteit en de necrose (celsterfte).

Recentelijk wordt ook gebruik gemaakt van een tumormarker MIB-I om de mate van celproliferatie in te schatten.

Risicofactoren sarcoom

Bij de meeste genmutaties is er geen oorzaak te vinden. Van sommige mutaties zijn de oorzaken wel bekend. Zo kunnen straling, chemische stoffen (nicotine en teer bijvoorbeeld) of een bacterie/virus (bijvoorbeeld HIV infectie) kanker veroorzaken. Maar een klein deel van de sarcomen is genetisch bepaald.

De genmuterende factoren verder toegelicht

 • Straling/bestraling. Bestraling van andere soorten kanker kunnen sarcomen veroorzaken. Bekende voorbeelden zijn bestraling bij borstkanker, schildklier of retinoblastoma (kanker in het netvlies). Ongeveer 5% van de sarcomen zijn postirradiatie (na de bestraling). Het duurt gemiddeld 10 jaar na de bestraling alvorens de sarcomen zich openbaren.
 • Chemisch.Vinylchloride, arseen, dioxine, en aantal andere bestrijding middelen kunnen in verhoogde concentratie sarcomen ve roorzaken.
 • Genetisch. Een aantal bekende familiaire aandoeningen zijn bekend die een verhoogde kans op sarcomen veroorzaken. Deze zijn vrij zeldzaam.

Neurofibromatosis (ziekte von Recklinghausen). Deze ziekte wordt veroorzaakt door een erfelijk defect in het NF1 gen waardoor veel goedaardige, onderhuidse tumoren ontstaan. Vijf procent van de patiënten met deze aandoening krijgen een sarcoom.

Gardner syndroom (polyposis coli). Dit syndroom wordt veroorzaakt door een defect APC gen. Hierdoor vormen zich meerdere poliepen in de dikke darm die op hun beurt zich kunnen ontwikkelen tot dikke darmkanker (carcinoma). Behalve in de darm kan ook buiten de darm een ‘desmoid’ sarcoom (een ander soort sarcoom) ontstaan.

Li-Fraumenisyndroom. Een aandoening die wordt veroorzaakt door een erfelijk defect TP53 gen. Bij deze genmutatie is er een verhoogde kans op sarcomen, borstkanker en hersenentumoren. Bijzonder aan dit syndroom is dat de dragers van dit afkijkende gen gevoeliger zijn voor bestraling. Wanneer zij een tumor hebben en deze wordt behandeld met bestraling, hebben ze grotere kans op een tweede (op zichzelf staande) tumor.

Retinoblastoma. Deze aandoening komt vooral bij kinderen voor. Zij wordt veroorzaakt door een defect in het RB1 gen (voor ongeveer de helft erfelijk). Patiënten met deze aandoening hebben een verhoogde kans om een bot- of weke-delensarcoom te krijgen. Tevens zijn ook deze patiënten extra gevoelig voor bestraling.

Werner syndroom. Dit syndroom wordt door een defect RECQL2 gen veroorzaakt. Dit syndroom zorgt zowel bij volwassenen als kinderen voor versnelde aderverkalking, staar en huidafwijkingen. Ook hebben deze patiënten een verhoogde kans op sarcomen.

Gorlin syndroom. Dit syndroom wordt veroorzaakt door een defect PTCH1 gen. Patiënten met het Gorlin syndroom hebben een verhoogd risico op een basaalcelcarcinoom (bepaald soort huidkanker) en verhoogde kans op fibro- en rhabdomyosarcoma.

Tuberous sclerosis. Deze sclerosis wordt veroorzaakt door defecte TSC1/2 genen. Patiënten met deze aandoening hebben een verhoogde kans op een rhabdomyosarcoom.

Behandeling sarcoom

Aantal parameters bepalen hoe een sarcoom wordt behandeld:

1. de soort sarcoom.

2. de bron (welk orgaan)

3. de graad (maat van agressiviteit)

4. het stadium (maat van verspreiding)

5. de specifieke situatie van de patiënt (algemene conditie, andere ziektes, allergie, etc.).

Ad1. De soort sarcoom. Ieder soort sarcoom vertoont zijn eigen ‘biologische gedrag’ en reageert hierdoor op eigen wijze op een therapie. Sommige sarcomen zijn meer stralingsgevoelig dan andere, terwijl andere sarcomen meer op chemotherapie, c.q. immunotherapie reageren.

Ad2. De Bron. De plaats van een sarcomen in het lichaam bepaalt de behandeling. Zo vraagt een sarcoom in het been om een andere behandeling dan een sarcoom in een (diep) orgaan in de buik (bijvoorbeeld de baarmoeder).

Ad 3. De Graad. Om de agressiviteit van een sarcoom in te schatten, kijken artsen naar de mate van differentiatie van kankercellen. Kankercellen wijken af van hun oorspronkelijke weefsel. Hoe groter de verschillen zijn tussen de oorspronkelijke cellen en de kankercellen, hoe lager de differentiatie. De verdeling is van G1 (goed gedifferentieerd) tot G4 (ongedifferentieerd). Hoe lager de score is (G1) hoe makelijker is de kanker onder controle te krijgen. Zie hieronder:
http://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=18182&richtlijn_id=326

Om sarcomen te bepalen wordt ook gebruik gemaakt van de FNCLCC of Trojani/Coindre classificatie om de graad van de tumor te bepalen. Voor meer informatie: https://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=34112&richtlijn_id=802

Ad4. Het stadium. Stadia bepalen de verspreiding van het sarcoom. Hierbij wordt de grote van de tumor, de betrokkenheid van de lymfklieren en de aanwezigheid van uitzaaiingen op afstand aangegeven d.m.v. het TNM-schaal. Voor meer info: http://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=18182&richtlijn_id=326

Ad5. De specifieke situatie van de patiënt bepaalt in grote mate of de patiënt geschikt is voor een bepaald soort behandeling. Zo kan een grote ‘schoonmaak operatie’ bij een patiënt met een slechte conditie niet plaatsvinden.

Behandelmethoden

De behandelmethodes die gebruikt worden bij sarcomen zijn:

 • Chirurgie
 • Bestraling
 • Chemotherapie
 • Immunotherapie
 • Hyperthermie

Ad1. Chirurgie. Belangrijkste vragen vóór een operatie van een sarcoom zijn: a. is de tumor ‘resectable’? (kan de tumor in zijn totaliteit verwijderd worden zonder andere organen zoals bloedvaten, zenuwen, etc. te beschadigen?) en b. is operatie oncologisch gezien zinvol (‘operabel’)?
Wanneer op beide vragen ja geantwoord kan worden, is een operatie de meest effectieve behandelmethode.

Ad2. Bestraling. Bij sommige sarcomen is bestraling (soms in combinatie met chirurgie) ook een effectief middel. Sommige sarcomen zijn nauwelijks gevoelig voor bestraling, sommige juist wel. Bij een heel grote tumor kan de effectiviteit van bestraling niet voldoende zijn. In tegenstelling tot chirurgie, kan bestraling niet onbeperkt worden gegeven.

Ad3. Chemotherapie is in tegenstelling tot chirurgie en bestraling een systemische behandelmethode. In het algemeen wordt in de oncologie chemotherapie gegeven wanneer er uitzaaiingen zijn. Echter, omdat een rhabdomyosarcoom en een Ewing- sarcoom weinig gevoelig zijn voor chemotherapie, wordt bij constatering van uitzaaiingen (vooral in de longen en de buikholte) voorkeur gegeven aan het operatief verwijderen van deze sarcomen of door middel van radiofrequentie (RF) of andere methoden.

Ad4. Immunotherapie, is een behandelmethode waarbij het eigen afweersysteem (het zogenaamde immuunsysteem) wordt gestimuleerd om kanker aan te vallen. Anders dan bij chemotherapie, waarbij het vermenigvuldigen van kankercellen rechtsstreek wordt verhinderd, wordt bij immunotherapie het immuunsysteem gebruikt om de kanker halt toe te roepen.

Ad5. Sarcoma worden al geruime tijd behandeld met hyperthermie, vaak in combinatie met bestraling.In het Centrum Hyperthermie behandelen wij voornamelijk patiënten in stadium IV – met uitzaaiingen op afstand en wel in combinatie met bestraling/chemotherapie of immuuntherapie.Wij behandelen patiënten met lokale hyperthermie-apparaten waarbij het streven is alle uitzaaiingen te behandelen. Afhankelijk van de diepte van de uitzaaiing/tumor worden verschillende apparaten ingezet. Wanneer er geen hersenenmetastasen aanwezig zijn wordt, in overleg met patiënten, overwogen om total body hyperthermie in te zetten. Total body hyperthermie kan het immuunsysteem versterken.Geregeld zien wij dat groei wordt geremd en uitzaaiingen kleiner worden. De succes van de behandeling wordt klinisch, radiologisch en d.m.v. bloedonderzoek (bijv. MIB-1 marker) getoetst.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3517819/pdf/nihms322633.pdf

https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(01)00183-6/abstract

http://sci-hub.tw/10.1016/s0959-8049(01)00183-6

Slokdarmkanker

De slokdarm is een buisvormig orgaan tussen de keelholte en de maag (met een lengte van circa 30 cm.). De slokdarm is onderdeel van het spijsverteringsstelsel en heeft als functie om voeding van de mond naar de maag te verplaatsen. Bij slokdarmkanker, ook wel aangeduid als oesophaguscarcinoom (oesophagus is de medische term voor slokdarm), is er sprake van een kwaadaardig gezwel in de slokdarm. Er zijn verschillende typen slokdarmkanker, de meest voorkomende soorten zijn:

 • Plaveiselcarcinoom, plaveiselcellen zijn platte cellen die de bovenste laag van het slijmvlies vormen. Bij slokdarmkanker getypeerd als plaveiselcelcarcinoom bevindt de tumor zich meestal boven of midden in de slokdarm.
 • Adenocarcinoom, ontstaat in klierweefsel. Slokdarmkanker getypeerd als adenocarcinoom manifesteert zich vrijwel altijd in het onderste deel van de slokdarm.

Slokdarmkanker treft vaker mannen dan vrouwen en staat met jaarlijks bijna 2.500 nieuwe gevallen op plek 8 van de meest voorkomende soorten kanker in Nederland.

Behandeling slokdarmkanker

Afhankelijk van het stadium (zie foto onder de tekst), plaats van de tumor en conditie van de patiënt kan de arts kiezen voor verschillende behandelingen. Meestal bestaat een behandeling uit chemoradiatie (een combinatie van chemo- en radiotherapie) en/of operatie. Soms worden chemo- of radiotherapie ook los van elkaar toegepast. Of wordt chemotherapie gecombineerd met een doelgerichte therapie.

Hyperthermie bij slokdarmkanker

Niveau 1 klinische resultaten laten zien dat zowel chemo- als radiotherapie effectiever zijn als deze worden gecombineerd met hyperthermie. Bij hyperthermie wordt de tumor verwarmd tot “koorts temperatuur”, dit heeft ten gevolge dat kankercellen gevoeliger worden voor andere therapieën. Gezonde weefsels herstellen, terwijl kankercellen afsterven/kapotgaan. In de jaren ’90 werden er al drie gerandomiseerde onderzoeken gepubliceerd om radio- en chemotherapie met of zonder hyperthermie te vergelijken

Klinische resultaten:

 • Kitamura et al. toonde een significant hogere complete respons in de +hyperthermie groep: 25% vs. 6%.
 • Wang et al. beschreef een  betere 3-jaar overleving met hyperthermie: 42 vs. 24%.
 • Sugimachi et al. toonde aan dat de lokale effecten verbeterde in de +hyperthermie groep: verbetering van de dysphagia (slikproblemen) 70% vs. 40%; radiologische verbetering 50% vs. 25%, en histopathologisch bewijs van de behandeleffecten 41% vs. 19%.

Hersentumoren

Binnen de schedel kunnen verschillende soorten hersentumoren ontstaan. Er bestaan ongeveer 120 verschillende soorten. Bij de verschillende soorten wordt allereerst gekeken of het om goedaardige- of kwaadaardige tumoren gaat.

Goedaardig hersentumor

Goedaardige hersentumoren zijn vaak goed afgegrensd, ook groeien ze langzaam en dringen niet door in omliggende weefsels. Dit soort tumor zaait niet uit. Een goedaardige tumor kan soms wel gevaarlijk zijn als deze in een belangrijk deel van de hersenen zit.

Kwaadaardige hersentumor (hersenkanker)

Alleen bij een kwaadaardige hersentumor spreekt men over hersenkanker. Hersenkanker groeit zowel expansief als invasief. Dat betekent dat een kwaadaardige hersentumor niet alleen groeit, maar ook kan uitzaaien. Als hersenkanker uitzaait is dat meestal in een ander gedeelte van de hersenen of naar het ruggenmerg. Een metastase (uitzaaiing) vanuit de hersenen gaan maar zeer zelden naar andere organen.

Soorten hersentumoren

De diagnose primaire hersentumor wordt jaarlijks bij circa 1.400 mensen gesteld (meest recente cijfers 2019), zo blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Hieronder treft u enkel vormen van hersentumoren

Gradatie

De mate van kwaadaardigheid van een hersentumor kan worden aangegeven in graden:

 • Graad I tumoren zijn goedaardig.
 • Graad II en III tumoren zijn min of meer kwaadaardig.
 • Graad IV tumoren zijn kwaadaardig.
    Bron grafiek: IKNL

Hierboven een overzicht van het percentage hersentumoren diagnoses bij volwassen naar gradatie 1,2,3 en 4.
Graad 1 hersentumoren komen vooral bij kinderen voor en komt bij volwassenen bijna nooit voor.
Bij het krijgen van de diagnose hersentumoren heeft:

 • ca. 0% van de patiënten graad I
 • ca. 15% van de patiënten graad II
 • ca. 9% van de patiënten graad III
 • ca. 76% van de patiënten graad IV
Behandelingen

Nadat de diagnose is gesteld, kan de juiste strategie worden bepaald voor de behandeling. de strategie is mede afhankelijk van de tumorsoort.

De behandeling van een hersentumor kan (aanvullend)  bestaan uit:

Hyperthermie bij hersentumoren

Ook hyperthermie kan ingezet worden bij het behandelen van hersentumoren. Meestal in de vorm van ondersteunende behandeling naast chemo- of radiotherapie. Wilt u meer weten over de behandelmogelijkheden? Vraag vrijblijvend advies aan via onze contactpagina.

Gerandomiseerd onderzoek bij 112 patiënten:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9457811/ 

Mocht u meer informatie/wetenschappelijk onderzoek wensen over hyperthermie bij andere vormen van kanker, neem dan contact op.
Er komen steeds nieuwe inzichten over hyperthermie. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld bij de toepassing van hyperthermie als behandeling van pijnlijke botmetastasen 

Hoofd-hals tumoren

Bij tumoren in de bovenste adem- en voedselweg boven het niveau van de sleutelbeenderen, spreekt men over hoofd-halskanker. Deze vorm van knaker komt niet vaak voor en is dus zeldzaam. Bij mannen is het de 8e en bij vrouwen de 9e meest voorkomende tumorsoort in Nederland.

De groep hoofd-halskanker bestaat uit tumoren die op verschillende plaatsen kunnen zijn ontstaan, bijvoorbeeld op het lippenrood (lip), in de mondholte, speekselklieren, nasofarynx, hypofarynx, orofarynx, larynx, neusholte en neus(bij)holten inclusief middenoor. Meestal ontstaat de kanker in de cellen van het slijmvlies (plaveiselcellen). Bekijk grafieken over de incidentiebehandeling en overleving van hoofd-halskanker, ook voor de zeldzamere vormen.

(Bron IKNL kankersoorten)

hoofdhalskanker

anatomie hoofdhalstumoren

Hyperthermie bij Hoofd-halskanker

Bij een meta-analyse van 9 verschillende studies blijkt dat hyperthermie de complete respons verhoogt. In totaal ging het om een groep van 353 patiënten die met radiotherapie en hyperthermie werden behandeld tegen 364 patiënten die alleen radiotherapie kregen. De groep zonder hyperthermie had een complete respons van 50,3% tegen de groep met hyperthermie 75,3% complete respons.
De combinatie met radiotherapie verhoogt de kans op complete respons bij hoof-halstumoren met ongeveer 25%. Er was geen sprake van toegenomen bijwerken. Dit niveau 1 bewijs geeft alle reden om hyperthermie standaard naast bestraling toe te passen bij hoof-halstumoren.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26928474/