Hyperthermie als pilaar binnen de oncologie

Hyperthermie als wapen tegen kanker krijgt steeds meer bekendheid, lees hieronder over een Spaanse arts die zijn ervaring uitlegt (vertaling onderaan):

kanker-behandeling

Hyperthermie als vierde pilaar, binnen de oncologische zorg:

http://www.surinenglish.com/…/hyperthermia-become-fourth-pi…

Question; What do you think research should be focusing on in the fight against cancer?

Answer: Chemotherapy has achieved a great deal, but it has gone as far as it can now. The line of research should focus on immunotherapy. Cancer is the growth of a normal tissue which degenerates and goes out of control in our bodies. If our immune system works, it eliminates this degeneration. It occurs because, whether for genetic reasons, tobacco, eating habits, sunshine or whatever, there is an alteration and these cells grow progressively, slowly and adapting themselves to their environment. The body starts to see them as something normal and doesn’t reject them. That’s where I believe immunological treatments come into their own. Hyperthermia produces this response. The tumour hates the heat, it becomes angry. It’s like pouring water into an ants’ nest and all the ants run away. The tumour starts to reproduce itself more rapidly and to express a series of receivers which make it visible to the immune system.

http://www.surinenglish.com/lifestyle/201611/18/hyperthermia-become-fourth-pillar-20161118164053.html

Vraag; wat denk je dat onderzoek moet focussen op de strijd tegen kanker?

Antwoord: chemotherapie heeft een grote deal bereikt, maar het is zo ver gegaan als het nu kan. De lijn van het onderzoek moet zich concentreren op immunotherapie. Kanker is de groei van een normaal weefsel dat ontaarden en uit de hand gaat in onze lichamen. Als ons immuunsysteem werkt, elimineert het deze degeneratie. Het gebeurt omdat, of om genetische redenen, tabak, eetgewoonten, zonneschijn of wat dan ook, er een verandering is en dat deze cellen geleidelijk groeien, langzaam en zich aanpassen aan hun omgeving. Het lichaam begint ze te zien als iets normaal en wijst ze niet af. Dat is waar ik geloof dat immunologische behandelingen in hun eentje komen. Hyperthermie produceert deze reactie. De tumor haat de hitte, het wordt boos. Het is net als water gieten in een mieren nest en alle mieren lopen weg. De tumor begint zich sneller te voortplanten en een reeks ontvangers te uiten die het zichtbaar maken voor het immuunsysteem.

Deel dit bericht op:

Ook interessant voor u

Wisselwerking Vitamine C en Hyperthermie

In 1995 werd er een onderzoek gepubliceerd over de werking vitamine C en hyperthermie. Nu, 25 jaar later, vinden we deze positieve berichten terug.

Lees verder

Hyperthermie: een warme belofte

Hyperthermie draagt niet alleen bij aan de overlevingskansen, maar ook aan de kwaliteit van leven voor de patiënt. Lees hier meer over het onderzoek.

Lees verder

Ervaring hyperthermie met lymfoom

Na kort onderzoek werd het al snel duidelijk dat het goed mis was, ik bleek een lymfoom in mijn darm te hebben ontwikkeld. Lees hier meneer zijn ervaring.

Lees verder

Het verhaal van… Evelien, borstkankerpatiënt

Evelien kreeg voor de tweede keer borstkanker. Ze koos ervoor haar behandeling te ondersteunen met hyperthermie. Lees hier meer.

Lees verder

‘Er wordt altijd met me meegedacht’

Voor de tweede keer werd haar leven compleet overhoop gegooid door kanker. Gezien de ernst was duidelijk dat chemo nodig was en een ondersteunende behandeling.

Lees verder

Kans tegen Kanker

Voor patiënten die de financiële middelen niet hebben om aanvullende behandelingen te ondergaan. Lees hier meer over kans tegen kanker.

Lees verder

Thermal Medicine

Dr. Jennifer Yu onderzoekt Glioma stamcellen bij de behandeling van hersentumoren. Zij komt erachter dat de combinatie tussen hypertherme en bestraling.

Lees verder

Vervolg van ervaring bij borstkanker

Hier is het vervolg te lezen van hyperthermie van ervaring bij borstkanker.

Lees verder

Wat kan hyperthermie betekenen bij behandeling kanker?

Tegen kanker bestaan verschillende behandelingen. Hyperthermie werkt hier ondersteunend bij. Lees hier meer.

Lees verder

Ervaringen

Toen ben ik het internet gaan afzoeken naar andere behandelingswijzen en ik vond “hyperthermie”. De uitleg voor mij was “common sense” die is heel aanvaardbaar en logisch. De immunotherapie moet de kankercel zichtbaar maken voor het immuunsysteem en dat deed ze (in mijn geval toch) onvoldoende, het was zeker niet 100% efficiënt. Het was een soort rem op de groei van de kankercellen. Dus als hyperthermie de kankercel kan beschadigen en zichtbaar maken, zou dat zeker een hulp zijn voor de Kadcila. Voor mij absoluut het proberen waard.

- Mevrouw E.D.

Bij toeval zijn er (ruim 20 jaar na de diagnose borstkanker) uitzaaiingen ontdekt in heup en ruggenwervel. De tumormarkers zijn door de reguliere behandeling in het ziekenhuis gezakt naar +/- 40. Dit is 2 jaar stabiel gebleven maar daarna gingen de tumormarkers weer stijgen. Het overstappen op andere medicatie zorgde niet voor een daling, de tumormarkers bleven stijgen. Scan gehad, klein plekje op de long.

- Mevrouw W.Z.

In april 2021 voelde ik ineens een knobbeltje in mijn hals. Ik werd doorgestuurd naar het ziekenhuis en na scans, puncties en een klieruitname kreeg ik de diagnose Hodgkin. Na de schrik kwam de vraag: hoe wil ik mij laten behandelen? Regulier gaat dat met een chemokuur. Dat zag ik aanvankelijk niet zitten. Ik geloof in een natuurlijke manier van genezen en heb eerst de tijd genomen om bij allerlei alternatieven te informeren. Een aantal van deze artsen raadde mij toch chemotherapie aan, omdat Hodgkin daarmee te genezen is. Deze route ben ik uiteindelijk ingegaan mede door het gesprek met dr. Bachrach.

- Mevrouw N.A.

Heeft u vragen?

In een lastige periode in uw leven kunnen de makkelijkste vragen als moeilijk ervaren worden. We hebben hiervoor veel gestelde vragen op een rijtje gezet.