Waarom is deze behandeling zo weinig bekend?

Door de snelle ontwikkeling van radiotherapie en chemotherapie in de laatste honderd jaar is hyperthermie als behandelmethode naar de achtergrond verwezen. Het gevolg is dat nog maar weinig ziekenhuizen hyperthermie toepassen.

Daarnaast is er een tweede reden voor de geringe bekendheid. Hyperthermie is aanvullend op standaardbehandelingen als chirurgie, chemotherapie en radiotherapie. Ook andere aanvullende behandelingen zoals gentherapie en immunotherapie zijn niet zo bekend.